Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Forslag til domstols­reformer sendt på høring

– Domstolene i Norge fungerer godt og har generelt svært høy tillit i befolkningen. Det skal vi være glade for. Rammebetingelsene har likevel endret seg siden domstolene sist ble reformert på begynnelsen av 2000-tallet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Tirsdag, 27. oktober 2020 - 15:35

Tirsdag sendte Justis- og beredskapsdepartementet domstolkommisjonens andre og siste delutredning  - NOU: 2020:11 «Den tredje statsmakt – Domstolene i endring», på høring.

Høringsfrist er 27. april 2021.

Mæland mottok delutredningen den 30. september. I utredningen har domstolkommisjonen sett på domstolenes funksjon og rolle, domstolenes uavhengighet og oppgaveløsningen i domstolene.

I en pressemelding i anledning høringsutsendelsen tirsdag skriver departementet følgende:

«Det er mer krevende saker for domstolene, og arbeidsmåten til norske dommere er under endring som følge av blant annet digitalisering. Samtidig står norsk økonomi overfor betydelige utfordringer.»

Bred høring

– Det er også på tide å vurdere om de endringene som trådte i kraft tidlig på 2000-tallet, i tilstrekkelig grad, sikrer uavhengighet for dommerne og domstolene som statsmakt, eller om det er behov for flere mekanismer, sier Mæland som poengterer at det er del av bakgrunnen for at domstolkommisjonen ble nedsatt i 2017.

– Regjeringen har ikke tatt stilling til utvalgets forslag, men ønsker å sende utredningen på bred høring før regjeringen, etter en gjennomgang av høringsinnspillene, tar stilling til de ulike forslagene i utredningen. For at høringsinstansene skal få tid til å vurdere forslagene grundig, er høringsfristen derfor satt til seks måneder, sier Mæland.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021