Yngve Svendsen (Foto: regjeringen.no)
Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen la i dag frem kommisjonens rapport (Foto: regjeringen.no)

Vil ha nytt system for dommernes lønns­fastsettelse

Domstolkommisjonen mener endring er nødvendig av uavhengighetshensyn.

Onsdag, 30. september 2020 - 13:20

Domstolkommisjonen mener det av uavhengighetshensyn er grunn til å fastsette en ny fremgangsmåte for lønnsfastsettelse for dommere i lagmannsrettene, tingrettene og jordskifterettene. 

På oppdrag fra kommisjonen har professor emeritus Stein Evju utredet ulike alternativer for lønnsfastsettelse og kommisjonen skriver at de anbefaler at utredningen følges opp. 

– Lønn fastsettes ensidig av utøvende makt

I sin utredning peker Evju på problematiske sider ved dagens system – som hviler på en avtale fra 1999. 

«Avtalen innebærer at dommernes lønn fastsettes ensidig av den utøvende makt, i praksis av et embetsverk underlagt regjeringens styring og kontroll. Det er i seg selv problematisk fra et uavhengighetsperspektiv».

«Det problematiske aksentueres ytterligere av at avtalen ikke har konkrete bestemmelser om lønnssystem eller reguleringstidspunkter og bare en meget vag norm om vurdering av lønnsnivåer. I det hele gir avtalen departementet en betydelig skjønnsfrihet med hensyn til fastsettelse og regulering av dommernes lønninger – såvel som andre vilkår», skriver Evju.

Evju peker på at alternativer kan tenkes i to retninger; enten i form av uavhengig lønnsfastsettelse ved Stortinget, eller gjennom særskilt tariffavtaleregulering.

Les utredningen om lønnsfastsettelse for dommere her

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021