Ny leder av Dommer­foreningen

Dommerforeningen har valgt ny leder og nytt styre.

Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Ivar K. Iversen, Anne Horn, Ole Kristen Øverberg, Kristel Heyerdahl (nestleder), Kirsten Bleskestad (leder) og Henrik Bull. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Til tross for korona og utfordringer med å samles; Dommerforeningen avholdt sitt årsmøte på Gamle Logen i Oslo mandag 14. februar.

Et enstemmig årsmøte valgte der ny leder for foreningen. Det er Kirsten Bleskestad som overtar som leder etter avtroppende Wiggo Storhaug Larssen.

Bleskestad, som er tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett, har tidligere sittet som nestleder i foreningen.

– Jeg er stolt og ydmyk. Jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret, sa hun i sin takketale etter valget, og pekte på en rekke utfordringer og temaer Dommerforeningen vil jobbe med framover: effektiviseringspress i domstolene, dommernes uavhengighet, rammebetingelser og ikke minst debatten som kommer når Domstolkommisjonen leverer sitt arbeid om et par uker.

Ny leder Kirsten Bleskestad takket av tidligere leder Wiggo Storhaug Larssen under Dommerforeningens årsmøte (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Nytt styre

Det var valg på hele styret og det var flere nye styremedlemmer som ble valgt inn.

Dette er det nye styret i Dommerforeningen:

Leder: Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad, Asker og Bærum tingrett

Nestleder: Lagdommer Kristel Heyerdahl, Borgarting lagmannsrett

Styremedlemmer:

Høyesterettsdommer Henrik Bull, Høyesterett (gjenvalg)

Lagmann Guro Vale Kvavik, Agder lagmannsrett (ny)

Lagdommer Torunn Elise Kvisberg, Eidsivating lagmannsrett (ny)

Tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe, Nord Troms tingrett (ny)

Tingrettsdommer Anne Horn, Bergen tingrett (gjenvalg)

Sorenskriver Ivar K. Iversen, Inntrøndelag tingrett (ny)

Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg, Oslo tingrett (ny)