Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Ivar K. Iversen, Anne Horn, Ole Kristen Øverberg, Kristel Heyerdahl (nestleder), Kirsten Bleskestad (leder) og Henrik Bull. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Ny leder av Dommer­foreningen

Dommerforeningen har valgt ny leder og nytt styre.

Mandag, 14. september 2020 - 15:07

Til tross for korona og utfordringer med å samles; Dommerforeningen avholdt sitt årsmøte på Gamle Logen i Oslo mandag 14. februar.

Et enstemmig årsmøte valgte der ny leder for foreningen. Det er Kirsten Bleskestad som overtar som leder etter avtroppende Wiggo Storhaug Larssen.

Bleskestad, som er tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett, har tidligere sittet som nestleder i foreningen.

– Jeg er stolt og ydmyk. Jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret, sa hun i sin takketale etter valget, og pekte på en rekke utfordringer og temaer Dommerforeningen vil jobbe med framover: effektiviseringspress i domstolene, dommernes uavhengighet, rammebetingelser og ikke minst debatten som kommer når Domstolkommisjonen leverer sitt arbeid om et par uker.

Dommerforeningen årsmøte (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Ny leder Kirsten Bleskestad takket av tidligere leder Wiggo Storhaug Larssen under Dommerforeningens årsmøte (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Nytt styre

Det var valg på hele styret og det var flere nye styremedlemmer som ble valgt inn.

Dette er det nye styret i Dommerforeningen:

Leder: Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad, Asker og Bærum tingrett

Nestleder: Lagdommer Kristel Heyerdahl, Borgarting lagmannsrett

Styremedlemmer:

Høyesterettsdommer Henrik Bull, Høyesterett (gjenvalg)

Lagmann Guro Vale Kvavik, Agder lagmannsrett (ny)

Lagdommer Torunn Elise Kvisberg, Eidsivating lagmannsrett (ny)

Tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe, Nord Troms tingrett (ny)

Tingrettsdommer Anne Horn, Bergen tingrett (gjenvalg)

Sorenskriver Ivar K. Iversen, Inntrøndelag tingrett (ny)

Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg, Oslo tingrett (ny) 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
31.10.2020
LOGO Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Sekretariatet for Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet, Personalenheten
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
01.11.2020
LOGO Verisure
Verisure AS
Søknadsfrist: 
06.11.2020
LOGO DIBK
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
08.11.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
12.11.2020
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
15.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020