Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Ivar K. Iversen, Anne Horn, Ole Kristen Øverberg, Kristel Heyerdahl (nestleder), Kirsten Bleskestad (leder) og Henrik Bull. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Ny leder av Dommer­foreningen

Dommerforeningen har valgt ny leder og nytt styre.

Mandag, 14. september 2020 - 15:07

Til tross for korona og utfordringer med å samles; Dommerforeningen avholdt sitt årsmøte på Gamle Logen i Oslo mandag 14. februar.

Et enstemmig årsmøte valgte der ny leder for foreningen. Det er Kirsten Bleskestad som overtar som leder etter avtroppende Wiggo Storhaug Larssen.

Bleskestad, som er tingrettsdommer i Asker og Bærum tingrett, har tidligere sittet som nestleder i foreningen.

– Jeg er stolt og ydmyk. Jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret, sa hun i sin takketale etter valget, og pekte på en rekke utfordringer og temaer Dommerforeningen vil jobbe med framover: effektiviseringspress i domstolene, dommernes uavhengighet, rammebetingelser og ikke minst debatten som kommer når Domstolkommisjonen leverer sitt arbeid om et par uker.

Dommerforeningen årsmøte (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Ny leder Kirsten Bleskestad takket av tidligere leder Wiggo Storhaug Larssen under Dommerforeningens årsmøte (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Nytt styre

Det var valg på hele styret og det var flere nye styremedlemmer som ble valgt inn.

Dette er det nye styret i Dommerforeningen:

Leder: Tingrettsdommer Kirsten Bleskestad, Asker og Bærum tingrett

Nestleder: Lagdommer Kristel Heyerdahl, Borgarting lagmannsrett

Styremedlemmer:

Høyesterettsdommer Henrik Bull, Høyesterett (gjenvalg)

Lagmann Guro Vale Kvavik, Agder lagmannsrett (ny)

Lagdommer Torunn Elise Kvisberg, Eidsivating lagmannsrett (ny)

Tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe, Nord Troms tingrett (ny)

Tingrettsdommer Anne Horn, Bergen tingrett (gjenvalg)

Sorenskriver Ivar K. Iversen, Inntrøndelag tingrett (ny)

Tingrettsdommer Ole Kristen Øverberg, Oslo tingrett (ny) 

Ledige stillinger:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021