Brukte nettbrett mot isolasjon – skal videreføres

Etter at det i mars måned ble innført strenge tiltak for å stanse Covid-19-smitte i samfunnet kjøpte Kriminalomsorgsdirektoratet inn over 800 nettbrett for å gi innsatte mulighet til å holde kontakt med sine nærmeste. Tiltaket viste seg å bli en så stor suksess at det nå skal videreføres.

(Foto: Kriminalomsorgen)
(Foto: Kriminalomsorgen)

For å kompensere for reduserte muligheter for besøk fikk innsatte også anledning til å ringe gratis i 40 minutter i uken, uavhengig av om det var innenlands- eller utenlandssamtale. Tiltaket ble opphevet 21. juni, da det igjen ble tillatt med ordinære besøk i fengslene.

Bruk av videomøter via nettbrettene viste seg imidlertid å ha vært så populært og nyttig at Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding skriver at det er besluttet at ordningen med videokontakt vil bli gjort permanent i kriminalomsorgen, og at «direktoratet vil ta stilling til omfang og nærmere regler for dette etter hvert».

Blant årsakene til suksessen med nettbrettene var at de ikke bare ble brukt til å holde kontakt mellom innsatte og deres nærmeste, men at nettbrettene også ble, og blir, brukt til rettsmøter, samtaler med psykolog og karriereveiledere.

Ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet ble det fram til 22. juni i år gjennomført 23.675 samtaler, med et totalt antall minutter på 1.046.493 minutter, eller i gjennomsnitt 44,20 minutter i snitt per samtale.

Den 22. juni skrev direktoratet følgende: «Også fremover, mens ting fortsetter å normalisere seg, vil frivillige fra Røde Kors ta kontakt digitalt og møte de innsatte gjennom telefonsamtaler og videomøter i tillegg til oppmøte.

Smitte

Om smittesituasjonen skriver direktoratet: «Kriminalomsorgen har fulgt smittesituasjonen nøye gjennom sommeren, og fortsetter med dette. Fredag 7. august ble en ansatt ved Ila fengsel og forvaringsanstalt bekreftet smittet. Nødvendige smittevernstiltak er iverksatt, og pr. 10. august er det ikke rapportert om ytterlige smittetilfeller ved fengselet. 

Pr. 25. juni var det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte (alle i Bastøy fengsel) og tre domfelte i friomsorgen (totalt 20 personer). Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren. 

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars. Fra 17. april og frem til rapporteringen 10. juni ble det ikke registrert noen smittetilfeller. 10. juni-rapporteringen viste at en ny ansatt hadde fått påvist smitte.