Juristforbundet: 1 av 4 har opplevd diskriminering

– At så mange har opplevd diskriminering, både studenter og arbeidstagere, er nedbrytende lesning. Det viser at vårt yrke har en lang vei å gå, også ved utdanningsinstitusjonene.

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

Hallvard Øren (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Det sier Hallvard Øren, leder av Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg, i en pressemelding.

Det er i en undersøkelse gjort av Evidente på oppdrag fra Juristforbundet det framkommer funn Øren beskriver som urovekkende:

  • Hver fjerde respondent har en eller annen gang opplevd diskriminering. I løpet av det siste året har snaut åtte prosent erfart det i forbindelse med jobb, mens nesten dobbelt så mange av studentene har opplevd det i studiesituasjonen.
  • Kjønn er det vanligste diskrimineringsgrunnlaget, både for arbeidstagere og studenter. Kvinner diskrimineres oftere enn menn. Det er langt vanligere med diskriminering grunnet etnisitet og religion/livssyn blant studentene enn arbeidstagerne.
  • Kun 27 prosent av arbeidstagerne og 10 prosent av studentene meldte ifra om forholdet. Den vanligste årsaken er mangel på tillit til at saken vil bli håndtert på en god måte. Deretter mangel på kunnskap om rutiner for hvordan man melder ifra.
  • Kun fire prosent av tilfellene endte i en sak som ble varslet, fulgt opp og godt håndtert sett fra varslerens side.
  • Etter kjønn er alder den vanligste årsaken til diskriminering blant arbeidstagerne. 
  • Funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og kjønnsidentitet/-uttrykk oppgis av både studentene og arbeidstagerne også som årsak til diskriminering. 
  • I tillegg til de nevnte årsakene fikk respondentene mulighet til å skrive i fritekst hva de hadde opplevd, og komme med «egne kategorier». Her var barn og graviditet den klare gjengangeren, forteller Juristforbundet.

– Funnene vil vi bruke i vår dialog både med de ulike juridiske fakultetene og i samarbeid med arbeidsplasser for å få forståelse for at det trengs holdningsendringer, sier Øren.

Over 4000 personer svarte på undersøkelsen, herunder studenter, arbeidstagere og pensjonister.