Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)
Sivilombudsmann Hanne Harlem (Foto: Sivilombudsmannen)

Sivil­ombudsmannen: Helseklages behandlings­tid fortsatt uakseptabel

Siden flyttingen av Pasientskadenemndas sekretariat ble påbegynt har Helseklage hatt svært lange behandlingstider i pasientskadesaker.

Onsdag, 13. mai 2020 - 6:30

Det uttaler Sivilombudsmannen i en sak om som gjelder Helseklages behandlingstid for klage over Norsk pasientskadeerstatnings avslag på pasientskadeerstatning. 

Helseklage mottok klagen i november 2017, og den er ennå ikke ferdigbehandlet. Det er opplyst at saken forventes ferdigbehandlet i løpet av juli 2020, skriver Sivilombudsmannen.

Ombudsmannen skriver at den konkrete sakens behandlingstid på totalt 33 måneder (hittil), er altfor lang og i strid med kravet i forvaltningsloven – men også at de generelle behandlingstidene er uakseptable i disse sakene:

«Helseklage har siden flyttingen av Pasientskadenemndas sekretariat til Bergen ble påbegynt for fire år siden hatt svært lange behandlingstider i pasientskadesaker. Behandlingstidene er uakseptable og har vært det over flere år.»

Sivilombudsmannen påpekte dette også tidligere i år 

«Situasjonen blir stadig mer kritikkverdig etter hvert som tiden går uten at de nærmer seg et nivå som overholder de lovbestemte kravene i forvaltningsloven», skriver Sivilombudsmannen.

Rekrutteringsprosesser

Ifølge ombudsmannen opplyser Helseklage at etableringen av Helseklage i Bergen i 2016 og omstilling knyttet til en gradvis flytting som først ble fullført i desember 2019, har medført økte restanser. 

Helseklage opplyser også til Sivilombudsmannen at «rekrutteringsprosesser i 2019 og 2020 forventes å bidra til å få ned restansene.»

«Ombudsmannen vil fortsette å følge med på behandlingstidene hos Helseklage» heter det i gjennomgangen av saken.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021