Kan erklære farskap ved hjelp av bank-id

Barne- og familiedepartementet vil gjøre det enklere å erklære farskap. Heretter skal det kunne gjøres ved hjelp av digital identifisering, som bank-id.

mobiltelefoner
Departementet skriver at digital identifisering av partene er vesentlig sikrere enn underskrifter for hånd (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

I proposisjonen som regjeringen nå har lagt fram for Stortinget foreslås endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap. Hensikten er at lovendringen vil gjøre barneloven § 4 teknologinøytral.

På Barne- og familiedepartementets nettside skriver departementet følgende om forslaget som var til høring i mai i fjor:

«Når et barns foreldre ikke er gift med hverandre, følger ikke farskap direkte av loven. Det mest vanlige er da at farskap etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og han erklærer farskapet ved personlig frammøte. Fram til nå har det vært mest vanlig å erklære farskap hos jordmor eller lege ved svangerskapskontroll eller i forbindelse med fødselen. Hvis moren ikke har oppgitt mannen som far, må hun godta hans erklæring i ettertid.

I lovproposisjonen foreslås det å endre barnelovens bestemmelse om erklæring av farskap, slik at loven legger til rette for at erklæring av farskap kan gjøres digitalt, uten dagens krav til personlig frammøte.»

Effektivisering

Dette vil være en fordel for barn og foreldre og legge til rette for effektivisering i helsetjenesten, arbeids- og velferdsetaten (NAV) og skatteetaten, skriver departementet.

Forslaget innebærer at det ikke lenger skal være nødvendig med personlig frammøte for å erklære farskap, men at dette under gitte forutsetninger skal kunne gjøres digitalt.

Erklæringen må gis av den som moren har oppgitt som far, eller som hun godtar i ettertid, og begge foreldrene må kunne legitimere seg elektronisk på en sikker måte.

Departementet skriver at digital identifisering av partene er vesentlig sikrere enn underskrifter for hånd, og at endringene innebærer en bedring av sikkerhetsnivået.

Og videre: 

«Dagens ordning med personlig frammøte og erklæring på papir skal opprettholdes for saker hvor foreldrene ikke er enige om farskapet, hvor barnet er født i utlandet men hvor farskap likevel kan fastsettes i Norge, hvor foreldrene ikke kan legitimere seg elektronisk eller lignende.»