Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)
Førstestatsadvokat Terje Nybøe, her under en ledersamling i Politijuristene i fjor. (Foto: Tore Letvik)

Ny sjef for Spesialenheten

Førstestatsadvokat Terje Nybøe er utnevnt til sjef for Spesialenheten for politisaker

Torsdag, 7. mai 2020 - 12:46

I statsråd i dag ble førstestatsadvokat Terje Nybøe utnevnt  til sjef for Spesialenheten for politisaker.

Tiltredelse er fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Han overtar etter Jan Egil Presthus, som døde brått av hjertestans i januar.

Jens Olav V. Sæther har vært konstituert som sjef, men søkte ikke på stillingen da den ble utlyst.

Terje Nybøe (56 år) kommer fra stilling som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1995), utdanning fra Politihøgskolen og videreutdanning innen ledelse.

– Lang erfaring fra operativt politiarbeid

Han startet karrieren i politiet, først som politibetjent og etter hvert som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør. Han var fra 2014 til 2017 politimester i daværende Asker og Bærum politidistrikt, og senere visepolitimester i Oslo, da de to politidistriktene ble slått sammen i 2016. Han har i tillegg arbeidet som dommerfullmektig ved Ringerike sorenskriverembete.

Fra 2002 jobbet Nybøe ved Den høyere påtalemyndighet, først som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, og fra 2008 som statsadvokat og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, fra 2018 som del av Riksadvokatembetets ledergruppe.

– Terje Nybøe har lang erfaring fra operativt politiarbeid, og kjenner politiet svært godt fra innsiden. Han har også erfaring fra lederposisjoner i politiet og fra arbeidet som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Vi får nå en svært kompetent leder til å ta Spesialenheten for politisaker videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Ledige stillinger:

LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
31.05.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.06.2020
LOGO CREO
CREO Forbundet for kunst og kultur
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
03.06.2020
LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020