Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Tuva Bønke Grønning
Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (Foto: Tuva Bønke Grønning)

Koronaloven: Ber regjeringen spille med åpne kort

– Må ikke sette til side demokratiske spilleregler i større grad enn det som er strengt nødvendig.

Fredag, 20. mars 2020 - 9:40

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skriver i en pressemelding at de har bedt om innsyn i forarbeidene til forskriften av 15. mars som fastsatte regler om karantene og isolering, samt det såkalte hytteforbudet, men har fått opplyst at det ikke foreligger ordinære forarbeider til forskriften fordi den ble hastevedtatt. 

«Det vil være svært uheldig dersom det vedtas flere kriseforskrifter som gjør inngrep overfor innbyggerne, uten at folk får vite grunnen. 

Ettersom koronaloven trolig blir vedtatt med et halvt års horisont, bør det allerede fra begynnelsen av etableres gode rutiner for dokumentasjon av hvilke vurderinger som ligger til grunn for forskriftene, herunder innholdsmessige minstekrav til en redegjørelse om forskriften som oversendes til Stortinget», skriver NIM.

Vidtgående maktoverføring

«Koronaloven» som regjeringen har fremmet til Stortinget skal gi regjeringen «tilstrekkelig handlingsrom» under koronakrisen. Forslaget innebærer en betydelig og vidtgående maktoverføring til regjeringen, selv om forskriftshjemmelen er midlertidig og begrenser seg til forhold som kan knyttes til koronautbruddet.

– Staten har en plikt til å beskytte sine innbyggere i krisetider, og det er forståelig at det tas ekstraordinære grep i møte med den uforutsigbare situasjonen som Norge nå befinner seg i. 

Samtidig er det veldig viktig at vi ikke setter til side demokratiske spilleregler i større grad enn det som er strengt nødvendig for å håndtere krisen, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

«Åpenhet om koronaforskrifter er nødvendig for å tilrettelegge for en åpen debatt og tillit til krisetiltakene», skriver NIM.

Også til offentligheten

– For å ivareta demokratiske spilleregler så langt det lar seg gjøre, og ivareta legitimiteten til de krisetiltakene som besluttes, er det svært viktig at regjeringen er så åpen som situasjonen tillater om utarbeidelsen av kommende forskrifter, og at den kommuniserer tydelige avveiinger og begrunnelser for forskrifter som vedtas etter denne loven, ikke bare til Stortinget, men også til offentligheten, sier Adele Matheson Mestad.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020