Barne­bortførings­saker til Bufdir

Tyngdepunktet i sakene forskyves fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Fra 1. mars er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker.

– Overføringen av sentralmyndigheten for internasjonal barnebortføring til Bufdir vil sikre at ansvarlig myndighet har bred fagkompetanse innenfor barnerett, barnevernsrett og internasjonal juss på barnerettsområdet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Det vil forskyve tyngdepunktet i disse sakene fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

75 barn ble i fjor registrert bortført fra Norge til utlandet

Konvensjonssamarbeidet

Som sentralmyndighet får Bufdir en nøkkelrolle i konvensjonssamarbeidet om saker der barn er bortført fra et land til et annet, og som håndteres etter Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980.

Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet i en periode på to år. Deretter overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.