- Plutselig er det ikke nok å ha en master i rettsvitenskap lenger, det er helt hverdagslig

Gunnar Schjønsby i Skatteetaten mener offentlige arbeidsgivere bør bli flinkere til å tilby juristene kompetansehevende tiltak. Og at juristene selv må komme seg ut av «jusbobla».

Onsdag, 26. februar 2020 - 7:00

Schjønsby er leder for Skatteetatens juristforeningen med rundt 900 medlemmer. Han mener arbeidsgiveren i for stor grad bruker juristene til masseproduksjon av saker.

- Juristene er en dyr ressurs, og bør i større grad flyttes over på tyngre oppgaver og tilbys et kompetanseløft. Om det er å kurse juristene i koding, programmering eller andre ting, så må arbeidsgiverne i det offentlige være flinkere til å tilby kompetansehevende tiltak som vil ruste oss bedre for fremtiden, sier han. 

- Og ettersom offentlig sektor ikke er konkurransedyktig med tanke på lønn, vil inhouse kompetansetiltak bidra til at arbeidsgiver blir mer attraktiv for arbeidssøkere.

Juristene ut av bobla

At fremtiden for juristene i det offentlige kan se annerledes ut enn situasjonen i dag må også juristene selv innse. De har selv et ansvar for å henge med, påpeker Schjønsby.

- Mange av oss jurister er tradisjonelle og liker å holde på med det vi alltid har holdt på med, men vi må røske oss litt ut av «jusbobla» innimellom, sier han.

Han tror at i takt med digitaliseringen vil en del jurister som i dag sitter med rutinepregede «saksbehandleroppgaver» oppleve at en del arbeidsoppgaver blir borte. Når arbeidsgiver ikke har brukt den juridiske kompetansen på de tunge juridiske oppgavene og juristene ikke er rustet for den teknologiske og internasjonale utviklingen vil det oppstå utfordringer.

- Plutselig er det ikke nok å ha en master i rettsvitenskap lenger, det er helt hverdagslig.

EØS-kompetanse

Schjønsby trekker frem EØS-kompetanse som et eksempel.

- Vi har sett hvor viktig det er med EØS-kompetanse. Den kompetansen er det i stor grad juristene som har. Jeg kan ikke si noe om hva som gikk galt i NAV, men hvis man er underbemannet på slike områder vil det før eller siden bære galt av sted.

Han mener også det er en utfordring for skattejuristene med et stadig økende arbeidsvolum samtidig som det ikke ansettes flere.

- Med de siste kuttene fra regjeringen må arbeidsgiver finne inndekning et sted det passer, men hvor er det det egentlig spares? Det lempes over på divisjonene/ytre etat, og resultatet er at de lar stillinger stå åpne, sier han.

- Vi har et slagord som er «mer for mindre». Meningen er at vi skal bli mer effektive, men jeg tenker at det er en risiko med den økonomitankegangen. Det er fristende å tenke at «jaja, de kan jobbe litt hardere», men det går fort ut over rettssikkerheten og kvaliteten på det vi produserer. Vår tillit er basert på at vi gjør ting riktig.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021