Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger (Foto: Thomas Haugersveen)

Undersøker bygging i strand­sonen

Det innvilges flere tusen dispensasjonssøknader i året. – Strandsonen er under sterkt press, sier Sivilombudsmannen. 

Mandag, 9. desember 2019 - 11:37

– Strandsonen er en viktig ressurs for allmennheten, men den er under sterkt press mange steder i Sør-Norge, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger på ombudets nettsted.

Sivilombudsmannen skal nå se nærmere på dispensasjonspraksisen etter plan- og bygningsloven. 

– Vi har derfor av eget tiltak besluttet å iverksette en systematisk undersøkelse av kommunenes praksis når de behandler søknader om dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen, sier Falkanger.

To kommuner

Det er Mandal og Kragerø kommuners dispensasjonspraksis som skal undersøkes. Ombudsmannen har bedt de to kommunene om å oversende alle dispensasjonsvedtak for de siste fire årene.

– Uansett hva vi finner, håper vi resultatene av undersøkelsen vil kunne få betydning langt utover de kommunene som er gjenstand for undersøkelsen, sier sivilombudsmannen.

Flere tusen i året

Tall fra SSB viser at det innvilges flere tusen dispensasjonssøknader i året. 

Sivilombudsmannen forteller at ombudet de siste årene har hatt stor økning i antall klager på byggesaker, men at de likevel får relativt få klager på vedtak der dispensasjonssøknader er innvilget.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021