Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)
Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)

Hanne Harlem ny Sivil­ombuds­mann 

Tiltrer 1. februar 2020. 

Torsdag, 17. oktober 2019 - 17:12

Tirsdag 22. oktober valgte Stortinget kommuneadvokat og tidligere justisminister Hanne Harlem til ny sivilombudsmann.

Som Juristen tidligere har omtalt, innstilte Stortingets presidentskap enstemmig til Stortinget å velge Hanne Harlem til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021.

Nåværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger fratrer vervet 1. januar 2020 og returnerer til sitt embete som dommer i Høyesterett. 

Sivilombudsmannsloven § 1 bestemmer at vervet følger Stortingets valgperiode, og valget gjelder som utgangspunkt for fire år fra 1. januar året etter stortingsvalget. 

Oppnevningen vil derfor gjelde frem til og med 31. desember 2021. 

Fra 2011 og frem til i dag har Harlem vært kommuneadvokat i Oslo. Hun har hatt en lang og variert karriere innen både jus og politikk.

I tillegg til at hun var justisminister i Stoltenbergs første regjering, har hun vært politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning i Oslo, dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett, advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefsjurist i Kredittilsynet, advokat i Norsk Hydro, direktør for Universitetet i Oslo (UiO) og styreleder for Helse Sør-Øst.

Kan ikke før 1. februar

I innstilingen fra presidentskapet het det:

«Hanne Harlem har erklært seg villig til å overta vervet som sivilombudsmann. Hun kan imidlertid ikke fratre stillingen som kommuneadvokat i Oslo før 1. februar 2020. Det må derfor midlertidig konstitueres en sivilombudsmann for januar 2020. Presidentskapet anser det som mest hensiktsmessig å konstituere den av kontorsjefene ved ombudsmannens kontor med lengst ansiennitet.» 

Det er kontorsjef Bjørn Dæhlin. 

Dæhlin har sagt seg villig til å bli midlertidig konstituert som ombudsmann, og presidentskapet foreslår at han konstitueres som sivilombudsmann fra 1. til 31. januar 2020. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
13.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo
Søknadsfrist: 
15.03.2020
LOGO Larvik kommune
Larvik kommune
Søknadsfrist: 
22.03.2020