Fikk innspill om legal-tech til ny advokatlov

Statssekretær Kristoffer Sivertsen ønsket innspill til arbeidet med ny advokatlov da han møtte legal-tech miljøet ved UiO.

F.v. statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp), stipendiat Runar Hilleren Lie, professor Malcolm Langford, professor Kristin Bergtora Sandvik, Tale Skjølsvik (prodekan Oslo Met) og studiedekan Erling Hjelmeng.
F.v. statssekretær Kristoffer Sivertsen (Frp), stipendiat Runar Hilleren Lie, professor Malcolm Langford, professor Kristin Bergtora Sandvik, Tale Skjølsvik (prodekan Oslo Met) og studiedekan Erling Hjelmeng.

NOU-en "Advokaten i samfunnet" ble lagt frem i mars 2015, men en ny advokatlov har latt vente på seg. Nå er arbeidet med lovforslaget i gang i Justisdepartementet og Regjeringen har sagt at den vil legge frem forslag til ny lov i inneværende stortingsperiode.

I forrige uke besøkte statssekretær Kristoffer Sivertsen i Justis- og beredskapsdepartementet juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo for å få innspill om i hvilken grad den teknologiske utviklingen, med digitalisering og kunstig intelligens, må tas hensyn til i arbeidet med ny advokatlov.

NOUen fra 2015 behandler ikke dette spørsmålet i særlig grad – utviklingen skjer i et tempo som gjør det nødvendig å få et oppdatert bilde, forklarte Sivertsen og påpekte at ny advokatlov må legge til rette for å satse på innovasjon innen juridiske tjenester. Både mulighetene og utfordringene er mange. 

– Legal-tech er et viktig tema vi må ta med inn i arbeidet med den nye loven.

Les også: – Jurister er en viktig stemme i debattene om digitalisering og kunstig intelligens

CELL og den digitale jurist

Departementet har derfor bestilt en egen utredning om legal-tech fra Copenhagen Economics, men ønsker flere innspill, som orienteringen fra UiOs CELL-miljø.

CELL, en forkortelse for “Centre on Experiential Legal Learning”, er et ressurssenter ved fakultetet som ser på hvordan fakultetet kan videreutvikle jusstudiet og ta opp i seg teknologiutviklingen. Prosjektet «Den digitale jurist» inngår i CELL.

CELL ledes av professor Malcolm Langford, som var blant dem som møtte Sivertsen.

Statssekretæren, som selv er jurist, møtte også blant andre studiedekan Erling Hjelmeng, professor Kristin Bergtora Sandvik, Tale Skjølsvik (prodekan Oslo Met) og stipendiat Runar Hilleren Lie.

Dessuten fortalte studentene Inge Sandstad Skrondal og Christiane Hunsbedt om hvordan de gjennom faget «Kunstig intelligens og juss», som er en del av prosjektet «Den digitale jurist», hadde utarbeidet et program om arv.

Les også: Jus­studentene fikk boot­camp i programmering før de utviklet arve­program

Statssekretær Kristoffer Sivertsen fikk innspill om legal-tech fra CELL-miljøet ved fakultetet

Nasjonalt perspektiv

Under møtet på fakultetet fikk statssekretær Kristoffer Sivertsen en rekke innspill om mange ulike temaer – som sikkerhet, personvern og betydningen av å ikke miste et nasjonalt perspektiv på legal-tech.   

– I dag skjer mye av utviklingen engelskspråklig og tilpasset annen lov og annen tankegang. Vi må ta med oss egne rettslige verdier inn i legal-tech, sa professor Kristin Bergtora Sandvik.