Tilbyr tillits­valgte nytt års­studium

Juristforbundet satser på et nytt studietilbud for tillitsvalgte i alle sektorer.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Håvard Holm er president i Juristforbundet (Foto: Tore Letvik)

Juristforbundet har inngått avtale med Høyskolen Kristiania om et studieprogram som består av et årsstudium fordelt på to emner – «Forhandling og påvirkning» og «Retorikk og argumentasjon» - med oppstart i januar 2020. 

Hvert emne gir 7,5 studiepoeng. 

Søknadsfrist på studieprogrammet er allerede 15. oktober.

– Dette er et nytt tilbud til våre erfarne tillitsvalgte som jeg håper blir godt mottatt, sier Juristforbundets president Håvard Holm.

– Jo større trygghet våre tillitsvalgte får i rollen sin, jo bedre jobb er de i stand til å gjøre for medlemmene, sier han.

– Studiet handler om å gi de tillitsvalgte en enda bedre skolering. Vi har også tro på at det vil bidra til å holde på de tillitsvalgte lenger, sier Rikke C. Ringsrød, Juristforbundets fagsjef for lønn og arbeidsvilkår.

Rikke C. Ringsrød

– Viktig rolle

– Studiet skal hjelpe de tillitsvalgte til å bli tydeligere i sine budskap og til å bli tryggere både i forhandlingssituasjoner og til å presentere og fremføre. De lokale tillitsvalgte har en viktig rolle, ikke minst i lokale lønnsforhandlinger. Eller ved store omorganiseringer, sier hun.

– Men er ikke mange jurister gode forhandlere fra før?

– Mange er nok det, men det er jo ikke noe vi lærer på studiet. Vi kan juss, men dynamikken i en forhandling er annerledes. Derfor er det veldig bra å trene på det, sier Holm og Ringsrød.

– Her får man muligheten til veldig konkret læring, sammen med andre tillitsvalgte jurister. Jeg har tro på dette, sier Håvard Holm.   

Nett og samlinger

Olav Johansen, høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, er fagansvarlig for «Forhandling og påvirkning» og Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk og massekommunikasjon, er fagansvarlig for «Retorikk og argumentasjon».

«Bakgrunnen for studieprogrammet er å utvide Juristforbundets tilbud til erfarne tillitsvalgte i alle sektorer», skriver forbundet, som dekker kostnadene til de søkerne som får plass på studieprogrammet. 

Studiet er nettbasert, men det vil også være samlinger i løpet av studiet.

Mer informasjon om studiet her