Kurser tillitsvalgte jurister til å bli tøffere og bedre forhandlere

– Utfordring at vår motpart for sjelden ser på oss som likeverdig

Sverre Bromander

Juristforbundet satser tyngre på å lære sine tillitsvalgte til å bli bedre og tøffere forhandlere. 

I slutten av august avholdt Juristforbundet – Stat et spesialutviklet forhandlingskurs for sine tillitsvalgte - og neste år tilbys et nytt årsstudium for tillitsvalgte i alle sektorer.

Kurset Juristforbundet – Stat arrangerte nylig tok blant annet for seg hvordan man kan forhandle kollektive avtaler for jurister.

Victor-Bjørn Nielsen, Tatanya C. B. D. Valland og Ole Alvsvåg foreleste og det var øvelser der deltakerne simulerte ulike forhandlingssituasjoner.

– Vi er veldig fornøyd med kurset. Det ga mersmak og vi har ønske om å videreutvikle dette, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat. 

Likeverdige parter

Kurset var spesielt utviklet for jurister og tok i bruk forhandlingssimulator i opplæringen. 

– En av våre tillitsvalgtes store utfordringer er jo at vår forhandlingsmotpart altfor sjelden ser på oss som likeverdige parter. En viktig lærdom vi tok med oss, er at det å bli en likeverdig part starter med oss selv. Det er først når vi som tillitsvalgte ser på oss selv og opptrer som en likeverdig part, at motparten også vil gjøre det, sier han.

Sverre Bromander (t.v.) og Victor-Bjørn Nielsen.

Mye av kurset handlet om strategisk og taktisk opptreden på det psykologiske- og det sosiale planet i en forhandling. 

– Hvordan fungerer våre forhandlere sett fra psykologiske standarder og sosiale normer? Hvordan fungerer vår kommunikasjon? Dette ble deltakerne drillet i på både teoretisk og praktisk plan, forteller han. 

Ikke alene

Bromander er opptatt av at forbundets tillitsvalgte ikke skal føle at de står alene i forhandlinger. 

– Juristforbundet skal ha de beste forhandlerne blant de tillitsvalgte. Det blir de ikke om de står alene. Vi får langt bedre kort på hånden om medlemmene støtter opp om forhandlingsdelegasjonen og står bak den.

– Da må forhandleren vite hvordan man kan samle jurister, som ofte er individualister, i et kollektiv og ha en kollektiv samhandling. 

Nytt årsstudium for alle sektorer

I tillegg til kursing satser også Juristforbundet på et mer omfattende nytt studietilbud for tillitsvalgte i alle sektorer.

Juristforbundet har inngått avtale med Høyskolen Kristiania om et studieprogram som består av et årsstudium fordelt på to emner – «Forhandling og påvirkning» og «Retorikk og argumentasjon» - med oppstart i januar 2020. Hvert emne gir 7,5 studiepoeng. 

Olav Johansen, høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon, er fagansvarlig for «Forhandling og påvirkning» og Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk og massekommunikasjon, er fagansvarlig for «Retorikk og argumentasjon».

«Bakgrunnen for studieprogrammet er å utvide Juristforbundets tilbud til erfarne tillitsvalgte i alle sektorer», skriver forbundet, som dekker kostnadene til de søkerne som får plass på studieprogrammet. 

Søknadsfrist på studieprogrammet er 15. oktober.