Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)
Hanne Harlem (Foto: Stig Weston)

Har søkt vervet som sivil­ombudsmann

Hanne Harlem har søkt på vervet når Aage Thor Falkanger går av ved nyttår.

Torsdag, 3. oktober 2019 - 10:42

Som han annonserte i fjor høst, går Aage Thor Falkanger av som sivilombudsmann og tilbake til Høyesterett fra nyttår. 

Fire personer har søkt på vervet. Blant navnene på søkerlisten er det neppe andre enn tidligere justisminister Hanne Harlem (54) som er aktuell.

Hanne Harlem er i dag kommuneadvokat i Oslo og har hatt en lang og variert karriere innen både jus og politikk.

Falkanger
Aage Thor Falkanger (Foto: Tore Letvik)

Gjort mye

I tillegg til at hun var justisminister i Stoltenbergs første regjering, har hun vært politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet, byråd for barn og utdanning i Oslo, dommerfullmektig i Nord-Troms herredsrett, advokat hos Regjeringsadvokaten, sjefsjurist i Kredittilsynet, advokat i Norsk Hydro, direktør for Universitetet i Oslo (UiO) og styreleder for Helse Sør-Øst.

I et intervju med Juristen den gang hun var styreleder for Helse Sør-Øst i 2010, ble hun spurt om hvordan hun har klart å få med seg så mye.

– Jeg har nok et snev av rastløshet, og synes det er spennende med nye utfordringer, sa hun den gang. 

Oppnevnes til 2021

Ombudsmannen velges av Stortinget, etter innstilling fra Stortingets presidentskap. 

Valget av ombudsmann skjer for en periode på fire år fra første årsskifte etter et stortingsvalg. 

Aage Thor Falkanger fratrer fra kommende årsskifte og den som velges vil derfor oppnevnes frem til 31. desember 2021.

Ledige stillinger:

LOGO LO Norge
LO Norge, juridisk avdeling
Søknadsfrist: 
05.06.2020
LOGO Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune, FAMILIENS HUS
Søknadsfrist: 
12.06.2020
LOGO GIEK
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Søknadsfrist: 
14.06.2020
LOGO Økokrim
Økokrim, Skatteteamet (Oslo)
Søknadsfrist: 
15.06.2020
LOGO ESA
The EFTA Surveillance Authority, Brussel, Belgium
Søknadsfrist: 
28.06.2020
LOGO Østgård
Advokatfirmaet Østgård DA, Tromsø
Søknadsfrist: 
01.07.2020