25 nye millioner til forskning på vold i nære relasjoner

Voldsprogrammet får finansiering til fem nye år. 

Torsdag, 31. oktober 2019 - 8:26

Voldsprogrammet, et forskningssamarbeid mellom NOVA og OsloMet, har fått bevilget 25 nye millioner froner av Justis- og beredskapsdepartementet. 

– Enormt gledelig, sier Guro Ødegård, fungerende direktør ved NOVA, i en pressemelding. 

– Dette er en anerkjennelse av den flerfaglige samfunnsvitenskapelige voldsforskningen som vi har bygget opp gjennom mange år ved NOVA, også før den første fem-årsperioden.

Fra 2014

Prosjektet startet i 2014, og forskerne har de fem første årene samlet inn store mengder data og begynt på analyser.

Finansieringen beløper seg nå til 59 millioner kroner over ti år. Prosjektet får støtte fra både Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

Voldsprogrammet har blant annet tatt for seg temaene vold og overgrepserfaringer blant unge, ulike effekter av vold og overgrep, seksuell vold, vold i minoritets- og majoritetsfamilier, voldsutsattes møte med systemer og tjenester samt negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Vold i parforhold

I en pressemelding skriver forsker og påtroppende leder for Voldsprogrammet, Kari Stefansen, at forskerne de neste fem årene blant annet vil følge utviklingen i barn og unges utsatthet videre, gjennom et samarbeid med Ungdata.

Seksuell vold og vold i parforhold vil også være sentrale tema.

Forskerne skal blant annet se nærmere på psykisk vold som fenomen og på den voldsutsattes situasjon der flere rettslige prosesser går parallelt, for eksempel en barnefordelingssak og en barnevernssak.

– Vi vil også legge enda større vekt på justissektoren gjennom å rette søkelyset mot en større del av straffesakskjeden, sier Stefansen.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021