Utvalg skal se på fremtidens arbeids­liv

Ledes av advokat Jan Fougner

Advokat Jan Fougner
Advokat Jan Fougner

Regjeringen har nedsatt et partssammensatt utvalg, som skal vurdere rammeverket for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. 

Advokat Jan Fougner skal lede utvalgsarbeidet. 

I tillegg til partene i arbeidslivet skal også tre nøytrale eksperter delta i arbeidet.

Utvalget skal avgi en NOU innen 1. juni 2021.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sier i en pressemelding at arbeidslivet står overfor store endringer, blant annet på grunn av teknologiutvikling og globalisering. 

Endringene kan handle om hvordan virksomheter organiserer seg, hvilken tilknytning det er mellom de som tilbyr og de som utfører arbeid, og ha betydning for rettigheter og plikter i arbeidslivet.

Arbeidstakerrettigheter

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie.

Utvalget som ledes av advokat Jan Fougner består av Øyvind Rongevær (LO), Ørnulf Kastet (YS), Henrik Dahle (Unio), Nina Sverdrup Svendsen (Akademikerne), Silje Stadheim Almestrand (NHO), Gry Brandshaug Dale (KS), Elin Spjelkavik (Virke), Kristin Juliussen (Spekter), professor Karen Modesta Olsen, professor Kjell Gunnar Salvanes og administrerende direktør Dag Stokland.

Dette er utvalgets mandat