- Jusforskere må ha mer tro på at det de holder på med er interessant for andre

Tove Wulff Nilsen er eneste jurist som deltar i Forsker Grand Prix. 

- Mange jurister kjenner nok at det de sysler med er av en så teoretisk art og at vi bruker et språk og en terminologi som folk flest ikke forstår. Vi bruker ord og begreper som jo er dagligdags for oss, men virker ganske utilgjengelig for andre, sier Tove Wulff Nilsen.

Hun er doktorgradsstipendiat ved juridisk fakultet ved UiT og den eneste juristen som deltar i årets Forsker Grand Prix.

Forsker Grand Prix er en sentral del av Forskningsdagene, en årlig festival ledet av Forskningsrådet. I Oslo, Tromsø, Bergen, Trondheim og Stavanger skal ti forskere på fire minutter formidle sin forskning på en spennende og lettfattelig måte.

Vinnerne fra de fem semifinalene møtes i en nasjonal finale i Stavanger lørdag 28. september.

Terrorismebegreper for alle?

Wulff Nilsen ved UiT begynte på doktorgradarbeidet for et år siden etter mange år i påtalemyndigheten.

Hun har også jobbet for Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag. Doktorgraden hun skal bruke de neste fire årene handler om terrorismebegrepet, eller mangelen på det, i internasjonal rett.

- Jeg skal skrive om problematikken rundt definisjonsspørsmålet og utfordringene ved at det ikke finnes et felles internasjonalt juridisk begrep, forteller hun.

- Hvordan skal du fange ikke-juristers interesse for dette temaet?

- Det handler om å finne en populærvitenskapelig måte å formidle det på slik at folk forstår det og skjønner at det er viktig. Men det er virkelig utfordrende å forenkle et stort teoretisk prosjekt så mye og gjøre det lettfattelig uten å miste nyansene. Det skal jo også være en korrekt gjengivelse, sier hun.

Både familie og venner har vært sparringspartnere.

- Men det har vært fryktelig mye jobb. Jeg må si det.

Tro på egen forskning

Wulff Nilsen innrømmer at det kan bli utfordrende å konkurrere mot forskere som for eksempel skal snakke om antibiotika resistente bakterier og temaer som muligens fenger flere enn terrorismebegreper i jussen.

At hun er eneste jurist i konkurransen mistenker hun kan ha årsak i at en del jurister ikke oppfatter jusforskning som interessant nok for andre.

- Hvis vi ikke selv kan se viktigheten av å nå ut med forskningen vår er det ikke bra. Forskere har jo i alle år blitt kritisert for å sitte inne på kontorer og laber, og å være lite tilgjengelige for den gemene hop, sier Wulff Nilsen.

- I fremtiden vil man i stadig større grad måtte jobbe for finansiering og midler til forskningen, og da er det viktig å kunne presentere og formidle til andre også utenfor forskningsmiljøene hva vi gjør og hvorfor det er viktig.

Å delta i Forsker Grand Prix har gitt henne god trening og innsikt i hvor utfordrende det faktisk kan være. Men tilbakemeldingene har så langt vært gode, og hun oppfatter at mange viser interesse for temaet.

- Mitt tips til andre jurister er at man i større grad bør tro på at det man holder på med er interessant for andre. Det er utrolig mange flinke jurister som sysler med superspennende ting som er viktig for folk, sier hun, og fortsetter:

- Vi må bli flinkere til å nå ut til publikum. Skriv kronikker, delta i debatter og gå ut med forskningen din - vis hvorfor den betyr noe for folk.