JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.
JF-P Tech Forum avholdt nylig sitt første møte – (f.h.) Frode Preber Ettesvoll, Michael Rummelhoff, Dana Jaedicke, Joachim Benno, Terje Svendsen, Marianne Frydenlund, Kristine Beitland, Christian Bendiksen og Håvard Holm.

Teknologi­utvalg for jurist­profesjonen

JF-P Tech Forum skal følge utviklingen innen digitalisering og kunstig intelligens

Torsdag, 5. september 2019 - 6:25

Hvilken effekt har teknologisk utvikling, digitalisering og kunstig intelligens på juristprofesjonen? Det er tema for et nytt utvalg nedsatt av Juristforbundet – Privat. 

JF-P Tech Forum skal følge denne utviklingen og bidra med profesjons-, interesse- og samfunnsmessige perspektiver - samt påvirke retningen av utviklingen hvor det er mulig, forteller advokatfullmektig Michael Rummelhoff i Juristforbundet.

– Ny teknologi vil få vesentlig innvirkning på profesjonen. Effekten vil kunne være av positiv karakter, men vil også helt klart medføre utfordringer. Det er helt nødvendig at utviklingen følges på jevnlig basis av Juristforbundet - både med profesjonens blikk for samfunnsutviklingen, men også hvordan den vil påvirke profesjonen i seg selv, sier han. 

– Juristforbundet har mye spisskompetanse blant medlemmene og det er satt sammen et forum med bred kompetanse. Forumet består av jurister med bakgrunn fra store teknologivirksomheter, konsulentfirma, advokatvirksomheter og analysebyrå.

 Noe av det første forumet skal gjøre er å besøke Juristforbundets danske søsterorganisasjon DJØF.

– Der er man allerede i gang med sin Tech Kommission, som skal følge med på hvordan nye teknologier påvirker det danske samfunn, demokrati og kultur, forteller Rummelhoff.

Åpen tilnærming

Tor Egil Viblemo, leder av Juristforbundet – Privat, pekte tidligere i år på at det mange scenarioer og faktorer som spiller inn når det gjelder konsekvenser av digitalisering og at man derfor må ha en åpen tilnærming hvis man skal si noe om fremtiden.

– Det kan bli sterkere konkurranse, særlig i privat sektor. Man kan se for seg segmentering av markedet. Vi kan også se for oss en større fragmentering av jussen - det er noe som kan skape et større konfliktnivå blant jurister.

Samfunnets forventninger kan også endre seg.

– Det kan komme nye forventninger fra kunder og klienter. Dessuten har reguleringer mye å si, for eksempel om man åpner opp markedet mer. Men de ulike delene av juristprofesjonen vil påvirkes ulikt. Det er også ulike forutsetninger for å endre seg.

– Utviklingen blir nesten aldri helt slik vi spår. Men vi kan ikke være så arrogante at vi ikke diskuterer endring hele tiden, sa Viblemo under Juristforbundets tillitsvalgtkonferanse i juni.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021