Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)
Førstestatsadvokat Terje Nybøe (Foto: Tore Letvik)

Stort engasjement under Politi­juristenes leder­samling

Noen av landets mest fremstående påtalejurister holdt foredrag under åpningen av Politijuristenes to dager lange ledersamling i Oslo.

Tirsdag, 27. august 2019 - 7:01

I alt 40 ledere som er medlemmer av Politijuristene og med personal- og budsjettansvar på ulike tjenestesteder i politiet rundt om i landet, deltok i debatter og utvekslet erfaringer under Politijuristenes årlige ledersamling.

Politidirektør Benedicte Bjørnland og førstestatsadvokat Terje Nybøe fra Riksadvokaten var blant de som holdt foredrag på første dag av ledersamlingen. 

Bjørnland tok opp temaer rundt den integrerte påtalemyndigheten og snakket om status for, og utviklingen av, juridisk kompetanse i politiet.

Riksadvokatembetet

Førstestatsadvokat Terje Nybøe kastet et historisk tilbakeblikk på Riksadvokatembetet, og tok for seg situasjonen på straffesaksfeltet, redegjorde for deler av politireformen og delte Riksadvokatembetets syn på påtalemyndigheten i politiet.

Politijuristenes leder Are Andersen Skjold-Frykholm (i midten) og politidirektør Benedicte Bjørnland (Foto: Tore Letvik)
Politijuristenes leder Are Andersen Skjold-Frykholm (i midten) i samtale med politidirektør Benedicte Bjørnland og politiinspektør og påtaleleder ved Sør-Øst politidistrikt, Ole Bjørn Sakrisvold (Foto: Tore Letvik)

Nybøe gjorde det klart at påtalejuristene må gjøre krav på den posisjonen de har som ledere av etterforskningen, og at det er viktig å vise utad og i praksis at etterforskning av straffesaker både har en politifaglig ledelse og påtalefaglig ledelse. 

På programmet første dag var et foredrag med fra DiFi, om politireformen, før statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Justisdepartementet redegjorde for hvilke ønsker den øverste politiske ledelse har for dagens påtalemyndighet.

For tredje gang

Leder av Politijuristene Are Andersen Skjold-Frykholm sier til Juristen at ledersamlingen i år arrangeres for tredje gang.

– Vi gjennomfører ledersamlingen en gang i året for å utveksle erfaring og kompetanse, noe som har vært svært nyttig. I fjor holdt vi ledersamlingen i Bergen, mens vi nå er samlet på Holmenkollen park hotel i Oslo. De som deltar her er alle medlemmer i Politijuristene, men er ikke nødvendigvis tillitsvalgte. Lederne som er samlet her har personal, og/eller budsjett-ansvar på sitt tjenestested, sier Skjold-Frykholm. 

I alt 40 ledere deltok på samlingen, i tillegg til foredragsholderne.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020