Politijuristenes styre og lokallagsledere besøkte hovedkvarteret til påtalemyndigheten i England
Politijuristenes styre og lokallagsledere besøkte hovedkvarteret til påtalemyndigheten i England

Politi­jurister studerte britisk løsning på politi og påtale

– Britenes organisering av politi og påtalemakt viser at det er fullt mulig med et tett og godt samarbeid i etterforskningsfasen, til tross for at politi og påtale i England er organisatorisk adskilt.

Onsdag, 19. juni 2019 - 7:11

Det sier lederen for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm til Juristen. Sammen med 1. nestleder Marianne Børseth-Hansen og 2. nestleder Anne Woldmo, og Politijuristenes lokallagsledere, besøkte han nylig hovedkvarteret til påtalemyndigheten i England, Crown Prosecution Service (CPS) i London.

– Vi var i London med lokallagslederne til en av de fire årlige samlingene vi har med dem. Årsaken til at vi valgte nettopp London, var for å se på den britiske organiseringen av politi og påtalemakt og hvilken samhandling det er dem imellom. De har jo et veldig tydelig organisatorisk skille mellom disse to myndighetene, sier Skjold-Frykholm

Are Skjold-Frykholm
– Utrolig spennende og lærerik dag med Politijuristenes lokallagsledere på besøk hos Crown Prosecution Service. Lærte at man fint kan være tett integrert i etterforskningen med god samhandling selv om man har et organisatorisk skille mellom politi og påtalemyndighet, skrev Are Skjold-Frykholm på Politijuristenes Facebookside etter besøket.

Han forteller at besøket CPS ga informasjon som har nytteverdi i forbindelse med skilledebatten som nå pågår i Norge.

Under sitt landsmøte i november i fjor vedtok Politijuristene å anbefale et skille, og ba styret i Politijuristene om å «jobbe for at spørsmålet om skille mellom politiet og påtalemyndigheten i politiet snarest skal utredes i form av en offentlig utredning med et bredt sammensatt utvalg.»

– Spennende og givende

Politijuristene var derfor svært interessert i å finne ut hvordan samarbeidet mellom politi og påtalemyndighet fungerer, og hadde et møte med fremtredende representanter for Crown Prosecution Service i London.

– Møtet var utrolig spennende og givende og ga innblikk i hvordan de arbeider sammen med politiet. Det som gav meg mest var deres beskrivelse av det tette samarbeidet mellom politiet og påtalemyndigheten i etterforskningsfasen, til tross for det harde organisatoriske skille de har. Riktig nok mente de dette kunne bli bedre på mange områder, men faktum er at det viser at det går fint å ha et tett integrert samarbeid til tross for et skille.

– Dette er nyttig kunnskap for våre lokallag å ha med seg hjem når man skal diskutere hvordan man ser for seg alternative ansvarslinjer, organiseringer og resurssettinger av påtalemyndigheten i Norge, sier Skjold-Frykholm til Juristen.

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020