NAV: Over hundre jurister venter fortsatt på riktig lønn - nesten ett og et halvt år etter fjorårets lønns­oppgjør

– Hvor lenge skal en arbeidstaker vente på korrekt lønn? Det spør Juristforbundet i NAV. – Vi er frustrert og fortvilet over at mange av våre førstekonsulenter ikke får utbetalt rett lønn av arbeidsgiver.

– Vi erfarer at en arbeidstaker står relativt rettsløs overfor en stor arbeidsgiver som kan utsette noe så grunnleggende som korrekt lønn, sier Anne C. W. Opheim (t.h.) og Bettina Otto i Juristforbundet i NAV. Foto: Tore Letvik
– Vi erfarer at en arbeidstaker står relativt rettsløs overfor en stor arbeidsgiver som kan utsette noe så grunnleggende som korrekt lønn, sier Anne C. W. Opheim (t.h.) og Bettina Otto i Juristforbundet i NAV. Foto: Tore Letvik

 

Anne C. W. Opheim og Bettina Otto, henholdsvis leder og styremedlem i Juristforbundet i Arbeids- og velferdsetaten, er oppgitt; over hundre førstekonsulenter i etaten er fortsatt ikke innplassert riktig i lønnsstigen etter hovedoppgjøret i fjor, forteller Juristforbundet i NAV.

Juristene det gjelder har dermed ikke fått utbetalt riktig lønn, noen av dem helt siden i fjor vår. De tillitsvalgte kaller det skandaløst og vurderer rettslige skritt i dialog med Advokatkontoret til Juristforbundet.

I Hovedtariffavtalen i Staten i 2018 ble «lønnsstigen» innført i tariffavtalen.

– Partenes intensjon var å sikre en lønnsvekst for stillingskoder som tidligere var omfattet av lønnsrammene med automatisk lønnsopprykk, for eksempel jurister som er førstekonsulenter. Nå, snart halvannet år etter virkningstidspunktet, mangler fortsatt over hundre jurister som er førstekonsulenter i NAV å bli innplassert i lønnsstigen. 

– Totalt gjelder det 396 akademikere i NAV. Det betyr fort at det i dag er nesten er 400 ansatte som ikke får utbetalt riktig lønn, sier Anne C. W. Opheim og Bettina Otto til Juristen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde pålagt arbeidsgiveren å sørge for innplassering før lokale lønnsforhandlingene skulle begynne, sier de.

– Arbeidsgivere i enheter med veldig mange ansatte uttalte at de ikke ville rekke denne innplasseringen, og derfor ble partene enige om å begynne med lønnsforhandlingene 2018 uten at det pålagte arbeidet var gjort. Det angrer vi på nå, sier Opheim og Otto.

– Arbeidsgiveren i NAV uttalte også at lønnssystemet i NAV ikke taklet en prosentvis lønnsøkning for kun enkelte ansatte fra ulike tidspunkter. Lønnssystemet hindrer altså i seg selv korrekt lønnsutbetaling. Hvem beholder et lønnssystem som ikke kan utbetale rett lønn i rett tid?

– Skandaløst

Juristforbundet i NAV sier at selv etter at det ble klart hva som måtte gjøres og hvordan, har ikke arbeidsgivere begynt å innhente relevante opplysninger umiddelbart.

– Vi reagerer sterkt på at denne kartleggingen ble påbegynt først rett før sommerferien med en frist i slutten av august i år, nettopp fordi den er tidkrevende og fordi det man oppdager kan reise nye spørsmål som må avklares.

– Juristforbundet i NAV har vært tålmodige og har håpet at arbeidsgiveren og Akademikerne i NAV finner en praktisk løsning, men vi er oppgitt over med hvilken treghet løsningen nå gjennomføres.

– Det er skandaløst at arbeidsgiveren ikke ser den enkelte arbeidstaker som egentlig bare forventer riktig lønn til riktig tid. Dette er arbeidstakere som det forventes skal gjøre en god jobb for å oppfylle NAVs samfunnsoppdrag. 

Rettslige skritt

De tillitsvalgte juristene forteller at de har vært i kontakt med nesten alle av de over 100 medlemmene fra Juristforbundet det gjelder.

– Men vi føler oss maktesløse når det ikke skjer noe. Vi skal fremover jobbe for at så mange av våre medlemmer som mulig kommer over i rådgiverkoden.

Juristforbundet i NAV er nå i dialog med Advokatkontoret i Juristforbundet for å vurdere hvilke rettskrav medlemmene kan ha, som for eksempel forsinkelsesrente, og om det er grunnlag for rettslige skritt. 

– Vi erfarer at en arbeidstaker står relativt rettsløs overfor en stor arbeidsgiver som kan utsette noe så grunnleggende som korrekt lønn. Dette har ytterligere ringvirkninger som feil utbetaling av feriepenger, galt skattetrekk og så videre.

– Vi har stått på vårt krav om at vi ikke begynner med lokale lønnsforhandlinger i år før innplasseringen av våre medlemmer er avklart og riktig lønn utbetalt.  Arbeidsgiveren i NAV forpliktet seg i møte 21. august til å innplassere de berørte medlemmene fortløpende slik at riktig grunnlønn skal være på plass innen 31. oktober, mens etterbetalinger av feriepenger, overtidslønn osv. skal være på plass innen utgangen av året. Det ble også lagt en anslag av den manglende lønnsmassen til forhandlingspotten slik at vi kunne sette i gang med årets lønnsforhandlinger på virksomhetsnivå.

– Vi er ikke fornøyde med at det fortsatt skal ta flere måneder før våre medlemmer får utbetalt hva de har krav på, men det har endelig blitt fremdrift i saken. Vi skal følge tett med, sier de tillitsvalgte juristene i NAV.

– Beklager på det sterkeste

– Som arbeidsgiver beklager NAV på det sterkeste at dette har tatt lang tid. Det har vært nødvendig å få avklaringer fra DIFI for å forstå hvordan stillingsansienniteten skal fastsettes samt andre forhold i tilknytning til lønnsstigen, sier NAVs HR-direktør Gunhild Løkkevol til Juristen.

– NAVs systemleverandør har ikke løsninger for å håndtere dette og av den grunn må ny lønn beregnes manuelt for alle som omfattes, sier hun.

Ifølge Løkkevol har arbeidsgiver hatt «god og løpende dialog» med Akademikerne i etaten om utfordringer i tilknytning til fastsettelse av stillingsansiennitet, systemtekniske utfordringer og andre konsekvenser ved at beregningen har tatt tid.

Hun skriver i en e-post:

«Spørsmål fra Juristforbundet datert 8. juli ble besvart to dager senere og ny henvendelse 20. august ble svart opp i forberedende møte 21. august. Vi kom frem til enighet med organisasjonene, også med Juristforbundet, om at dette skal være på plass før effektuering av årets lønnsoppgjør med riktig beregning av grunnlønn og 1,1 % tillegget i lønnsstige. Partene kom også til enighet om hvordan vi i beregningen av avsetningen skal ta høyde 1,1 %. Vi vil selvsagt fortsette å holde organisasjonene løpende orientert fremover.»

Tags