Frontline-skipet Front Altai ble angrepet i Oman-bukten tidligere i år (Foto: AFP)
Frontline-skipet Front Altai ble angrepet i Oman-bukten tidligere i år (Foto: AFP)

Institutt for sjø­rett får finansiering til stillinger og prosjekter 

En avtale med flere bidragsytere fra sjøforsikringsnæringen tilfører Nordisk institutt for sjørett ressurser til satsing på forsikringsrett. 

Onsdag, 21. august 2019 - 7:00

Torsdag denne uken signerer Det juridiske fakultet ved UiO en samarbeidsavtale med bidragsytere fra sjøforsikringsnæringen om finansiering av en betydelig satsing innen forsikringsrett ved Nordisk institutt for sjørett, melder universitetet.

Professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen (Foto: UiO)
Professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen (Foto: UiO)

For instituttet betyr samarbeidsavtalen stillinger og forskningsprosjekter.

– Med denne avtalen får vi en ny giv til et lite fagmiljø som forsker på et fagfelt som for mange er perifert, men som har stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og virksomheter, sier professor i forsikringsrett Trine-Lise Wilhelmsen i en pressemelding. 

– Angrepet på Frontline-skipet Front Altaii Oman-bukten tidligere i år illustrerer de mange forsikringsrettslige spørsmål som reiser seg ved en skade eller ulykke, sier hun.

Dette betyr avtalen

  • Samarbeidet vil gå over 10 år, og innebærer finansiering av 3 ph.d.-stillinger og 2 post.doc.-stillinger. 
  • Som del av satsingen tilsetter fakultetet en førsteamanuensis / professor i fast stilling i forsikringsrett.  
  • Med utgangspunkt i disse stillingene blir det etablert et forskningsprosjekt i forsikringsrett, og en brukergruppe med representanter fra næringen.

Bidragsyterne

Bidragsyterne er Gard AS på vegne av Assuranceforeningen Gard, Norwegian Hull Club, Assuranceforeningen Skuld, Den Norske Krigsforsikring for Skib, Nordisk Skibsrederforening, Swedish Hull Club, Forsikringsselskapet Alandia, Møretrygd Gjensidig forsikring,Tromstrygd Gjensidig Sjøforsikringsselskap og Advokatfirma BAHR. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Samferdselsdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2021
Buskerud tingrett
Søknadsfrist: 
01.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
EOS-Utvalget
Søknadsfrist: 
03.11.2021
NORGES HØYESTERETT
Søknadsfrist: 
07.11.2021
Energimarkedsrett, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
10.11.2021