Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner (Foto: KD)

Fylkes­kommunene får nye oppgaver på integrerings­feltet 

30 av 70 årsverk fra IMDis regionkontorer overføres til fylkeskommunene og et nytt nasjonalt kontor opprettes i Narvik. 

Mandag, 5. august 2019 - 14:20

Som en del av regionreformen har regjeringen bestemt at 30 av 70 årsverk fra IMDis seks regionkontorer overføres til fylkeskommunene 

Samtidig opprettes et nytt nasjonalt kontor for IMDi i Narvik. 

– Kontoret i Narvik får 20 årsverk i første omgang, men skal på sikt bygges opp til 30 årsverk. 

– For å sikre god gjennomføring av regjeringens integreringspolitikk og IMDis nasjonale oppgaver, er det naturlig å samle kompetanse og bygge opp sterke fagmiljø også utenfor Oslo, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

Overføres til fylkeskommunene

Stortinget vedtok i 2018 at regionale oppgaver på integreringsfeltet skal overføres fra IMDi til fylkeskommunene. 

– Fylkene har ansvaret for kompetansepolitikk, videregående opplæring og lærlinger.Regjeringens integreringsstrategi er tydelig på at kunnskap og kompetanse er nøkkelen til bedre integrering. I samarbeid med kommunene vil regionene kunne overta disse oppgavene og utføre dem på en god måte, sier Sanner.

800 arbeidsplasser ut av Oslo 

Denne regjeringen har etablert og flyttet godt over 800 statlige arbeidsplasser ut fra Oslo, ifølge pressemeldingen. 

– Dette vil bidra til å styrke regionale arbeidsmarkeder og skape nye muligheter både for folk og lokalsamfunn. Med et større lokalt tilbud av karrieremuligheter kan flere vende tilbake til hjemstedet etter fullført høyere utdanning, sier Sanner. 

 

Ledige stillinger:

LOGO Notodden kommune
Notodden kommune
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.12.2019
LOGO Nasjonale forskn etiske komiteer
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Søknadsfrist: 
08.12.2019