Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

10 000 brukere av Aktørportalen

– Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektivt verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger.

Tirsdag, 13. august 2019 - 15:32

Åtte måneder etter at domstolenes aktørportal kunne tilbys for alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett er det nå over 10 000 advokater som bruker løsningen, ifølge Domstoladministrasjonen.

– Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektivt verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger som skal utveksle dokument med domstolene. Istedenfor å skrive ut, sende i posten, skanne og bla i papir så er alle dokument umiddelbart tilgjengelige for de som skal ha dem.

– Det har økt informasjonssikkerheten og effektiviteten for alle involverte, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en pressemelding.

– Mer samlet oversikt

Advokat og «portalbruker» Anita Rian Lykken beskriver aktørportalen som svært effektiviserende.  

– Digitaliseringen sparer masse tid – og dessuten porto. Sakene blir raskere behandlet og distribuert. Vi har også en mer samlet oversikt over sakene, sier hun i samme pressemelding fra DA.

– Dessuten er det realt å ha tilgang til sakens dokumenter når du er på farten, istedenfor å være nødt til å reise på kontoret og bla i papir. 

Nå ønsker hun at Fylkesnemnda for sosiale saker også kunne få en tilsvarende løsning.

Skal utvikles videre

Neste trinn for utvikling av portalen er ifølge DA en utvidelse med mer funksjonalitet også i straffesaker, slik at advokatene får tilgang til mer saksinformasjon som møter og frister, samt mulighet til å sende inn dokumenter.

Det arbeides også for at landets meddommere skal kunne ta i bruk aktørportalen. Det samme gjelder for jordskifterettene.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019