Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

10 000 brukere av Aktørportalen

– Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektivt verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger.

Tirsdag, 13. august 2019 - 15:32

Åtte måneder etter at domstolenes aktørportal kunne tilbys for alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett er det nå over 10 000 advokater som bruker løsningen, ifølge Domstoladministrasjonen.

– Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektivt verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger som skal utveksle dokument med domstolene. Istedenfor å skrive ut, sende i posten, skanne og bla i papir så er alle dokument umiddelbart tilgjengelige for de som skal ha dem.

– Det har økt informasjonssikkerheten og effektiviteten for alle involverte, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en pressemelding.

– Mer samlet oversikt

Advokat og «portalbruker» Anita Rian Lykken beskriver aktørportalen som svært effektiviserende.  

– Digitaliseringen sparer masse tid – og dessuten porto. Sakene blir raskere behandlet og distribuert. Vi har også en mer samlet oversikt over sakene, sier hun i samme pressemelding fra DA.

– Dessuten er det realt å ha tilgang til sakens dokumenter når du er på farten, istedenfor å være nødt til å reise på kontoret og bla i papir. 

Nå ønsker hun at Fylkesnemnda for sosiale saker også kunne få en tilsvarende løsning.

Skal utvikles videre

Neste trinn for utvikling av portalen er ifølge DA en utvidelse med mer funksjonalitet også i straffesaker, slik at advokatene får tilgang til mer saksinformasjon som møter og frister, samt mulighet til å sende inn dokumenter.

Det arbeides også for at landets meddommere skal kunne ta i bruk aktørportalen. Det samme gjelder for jordskifterettene.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019