Kutter ut søknads­brev ved jobb­rekruttering

– Søknadsbrevet er på mange måter unødvendig, mener Bufdir.

Onsdag, 31. juli 2019 - 9:39

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Oslo skal i et prøveprosjekt kutte ut det tradisjonelle søknadsbrevet ved rekrutteringsprosesser.

– Søknadsbrevet er på mange måter unødvendig. Det sier ingenting om hvordan man kan utføre de enkelte arbeidsoppgavene, men heller hvor god du er til å skrive en søknad, sier seniorrådgiver Hanne Revholt til Jobbnorges nettsted.

– En kan for eksempel være en fantastisk saksbehandler, selv om man ikke nødvendigvis kan formulere seg godt nok i et søknadsbrev, mener avdelingsdirektør Tone Anderson Torske.

I prosjektet skal det ved utlysninger ikke være noen funksjon som heter søknadsbrev, men CV-en til den enkelte må være mer utfyllende. 

– Vi i staten er forpliktet til å følge det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Da skal vi ansette den personen med best kvalifikasjoner. For at dette skal gjøres på en mest profesjonell måte må vi da luke ut unødvendig informasjon som gjør at man kanskje kan helle mer mot den ene eller den andre kandidaten, sier Budfir.

Ledige stillinger:

LOGO Oslo Met
OsloMet Divisjon forskning og utvikling
Søknadsfrist: 
21.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Sjøfartsdir
Sjøfartsdirektoratet, Haugesund
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Tr heim kommune
Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
05.09.2019
LOGO Eurojuris
Frøstrup Løitegaard DA
Søknadsfrist: 
08.09.2019
LOGO NSOF
Norsk Sjøoffisersforbund, Oslo
Søknadsfrist: 
10.09.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019