Foto: Pixabay

Juridisk dragkamp etter pilotstreiken i SAS

Erstatningskrav fra tusener av reisende forberedes for retten

Onsdag, 17. juli 2019 - 7:30

Flyreiseerstatningsselskapene Airhelp og flyforsinkelser.no forbereder tusenvis av erstatningskrav mot SAS for domstolene fra flypassasjerer som ble rammet av pilotstreiken i SAS i slutten av april. Mye tyder på at spørsmålet om erstatning må avklares av EU-domstolen.

Striden står om hvorvidt streik skal være å anse som en ekstraordinær hendelse, eller ikke.

Etter at Juristen ba SAS gi en beskrivelse av status i saken svarte pressesjef i SAS i Sverige, Freja Annamatz, følgende på epost:

«Pilotstrejken drabbade 370 000 resenärer. SAS utgångspunkt är att strejken är en extraordinär omständighet som medför att passagerarna inte har rätt till den så kallade schablonersättningen ersättning enligt EU261.».

- Tusenvis i Norge og Europa

Denne vurderingene står i skarp kontrast til hvordan flyreiseerstatningsselskapene tolker jussen og passasjerenes rettigheter i slike tilfeller.

Andreas Hermansson, Air Help
Andreas Hermansson, Air Help

– Etter vår oppfatning har SAS kjørt en ganske hard linje i dette spørsmålet, og Airhelps tolkning av lovgivningen er dermed svært forskjellig fra SAS sin, skriver Landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson og selskapets Chief Legal Officer, Christian Nielsen, i en epost til Juristen.

Han viser blant annet til at en EU-domstol kom i april 2018 frem til at passasjerer rammet av en streik gjennomført av flyselskapets egne ansatte, skal kunne betrakte dette som en erstatningspliktig hendelse.

- Flyselskapene er dermed ansvarlige for deres ansattes handlinger, og således kan ikke dette betegnes som «ekstraordinære omstendigheter», skriver han.

- AirHelp har dessuten også vunnet lignende saker mot andre flyselskaper – både i svenske og Europeiske domstoler. Derfor er vi sikre i vår sak og mener vi vil kunne finne frem til en god løsning på vegne av våre kunder. Når SAS kategorisk avviser et erstatningskrav i denne saken, er det svært vanskelig for privatpersoner å nå frem med sitt krav. Det resulterer i at mange tar kontakt med oss for juridisk bistand. Av konkurransehensyn kan vi dessverre ikke gå ut med nøyaktige tall, men det er snakk om tusenvis av passasjerer både i Norge og Europa som vi for tiden jobber for å hjelpe.

Airhelp viser til en dom i Court of Justice of the European Union (EU-domstolen) i 2018.

Tror det ender i EU-domstolen

Airhelp og flyforsinkelser.no ønsker ikke å oppgi nøyaktig antall saker de fører på vegne av berørte flypassasjerer som har meldt inn krav etter å ha blitt rammet av pilotstreiken i SAS. Flyforsinkelser.no oppgir at de har mottatt mer en ett tusen krav om kompensasjon som følge av streiken. Begge selskapene, som opererer i flere land i Europa, forteller at de kommer til å ta sakene til domstolene for å få et endelig svar på hvorvidt en slik streik vil kunne utløse rett til erstatning eller kompensasjon for passasjerer som rammes.

Flyforsinkelse oppgir i sitt svar til Juristen at selskapet har initiert rettslige skritt i Danmark og nå avventer en avgjørelse fra Trafikstyrelsen, som er klageorganet der. Flyforsinkelse understreker imidlertid at sakene vil bli ført for domstolene dersom klageorganet avviser erstatningskravet.

Airhelp forteller at selskapet er forberedt på at sakene vil ende i EU-domstolen, og at dette blir et sannsynlig scenario dersom SAS står på samme standpunkt som i dag.

 Freja Annamatz, pressesjef i SAS
Freja Annamatz, pressesjef i SAS

– Hvis vi ikke finner frem til en løsning med SAS vil vi gjøre det som er nødvendig for å beskytte passasjerenes rettigheter, nemlig å ta saken til retten, sier selskapets Chief Legal Officer, Christian Nielsen.

Klage til selskapet først

Den svenske pressesjefen i SAS Freja Annamatz skriver følgende om selskapets syn på en mulig utvikling i saken:

«Mot bakgrund av de konkreta omständigheterna kring strejken tror och hoppas SAS inte att skandinaviska tillsynsmyndigheter och tvistlösningsorgan kommer att ändra sin praxis jämfört med tidigare. Om så ändå skulle bli fallet får SAS där och då ta ställning till hur det ska hanteras givet att endast EU-domstolen kan avgöra frågan på ett sätt som gör bedömningen lika för alla konsumenter i Europa. SAS följer noggrant utvecklingen och kommer givetvis att respektera vad rättspraxis än kommer fram till».

Flypassasjerer som mener det har et krav om flyselskapet som følge av forsinkelse eller annet, skal først rette sin klage og sitt krav til flyselskapet. Dersom flyselskapet avviser kravet, eller ikke følger det opp, kan flypassasjeren klage til klageinstansen i sitt respektive land, i Norge flyklagenemnda.

Ifølge reiselivssiden flysmart24.no hadde flyklagenemnda i Norge mottatt 130 klager i midten av juni måned. Flyreiseerstatningsselskapene håndterer hele prosessen på vegne av de som ber om hjelp men tar seg betalt ved å beholde noe av erstatningen selv dersom kravene fører frem, og utbetaler resten av kompensasjonen til den rammede flypassasjeren.

Ledige stillinger:

LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, Etat for landbruk
Søknadsfrist: 
15.12.2019
LOGO Trygderetten
Trygderetten
Søknadsfrist: 
22.12.2019