Sven Marius Urke (Foto: DA)
Sven Marius Urke (Foto: DA)

Seks nye år som DA-direktør for Urke

Domstoladministrasjonens styre har ansatt Sven Marius Urke på et nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke, 58 år, går dermed på sin andre seksårsperiode som direktør.

Mandag, 17. juni 2019 - 12:05

Sven Marius Urke startet i 2014 som direktør for Domstoladministrasjonen. Han har tidligere blant annet arbeidet hos Regjeringsadvokaten og som rådgiver for High Judicial and Prosecutorial Council (HJPC) i Bosnia-Herzegovina.

– Sven Marius Urke er en energisk leder som har tatt viktige grep for moderniseringen av domstolene. Domstoladministrasjonen arbeider nå med endringer for å både forenkle og forbedre rettsprosessen. Det krever at domstolenes medarbeidere er oppdaterte på kompetanse, har gode tekniske løsninger og har et velfungerende regelverk for rettsprosessen, sier styreleder Bård Tønder i en kommentar til ansettelsen.

– Samtidig er det viktig at dommernes og domstolenes uavhengighet styrkes til det beste for borgernes rettssikkerhet. En omfattende og nødvendig digitalisering er igangsatt og må fullføres. At dette er på plass gir grunnlag for fortsatt høy tillit til domstolene, sier Tønder i en pressemelding.

Uavhengig styre

Domstoladministrasjonen (DA) er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter. Det vil si Høyesterett, 6 lagmannsretter, 60 tingretter, 34 jordskifteretter samt Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark.

Som sentraladministrasjon for den tredje statsmakt er DA ikke underlagt Regjeringen, men har et uavhengig styre som ledes av tidligere høyesterettsdommer Bård Tønder.

DA skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det vil blant annet si å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomføring av rettssaker. DA har også en overordnet arbeidsgiverfunksjon for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene.

DA har cirka 90 ansatte og har Trondheim som kontorsted.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020