Malgorzata Gersdorf (Foto: AFP/Janek Skarzynski)
Polens høyesterettsjustitiarius Malgorzata Gersdorf, her tilstede under en støttedemonstrasjon i Warsawa i fjor sommer, kommer til Rettssikkerhetskonferansen. (Foto: AFP/Janek Skarzynski)

Leder for polsk høyesterett til Retts­sikkerhets­konferansen

Polen handlet i strid med EU-retten da landet senket pensjonsalderen for høyesterettsdommere, fastslo EU-domstolen denne uken. Til høsten kommer justitiarius i Polens høyesterett til Rettssikkerhetskonferansen.

Torsdag, 27. juni 2019 - 7:36

Malgorzata Gersdorf, justitiarius i Polens høyesterett, kommer til Rettssikkerhetskonferansen i oktober, melder Juristforbundet, som er arrangør av konferansen.

«Hun vil foredra om polske myndigheters angrep på domstolenes uavhengighet i landet. Gersdorf har valgt å stå i spissen for forsvaret av rettsstaten i Polen og uavhengighet for dommerne. Myndighetene har forsøkt å presse henne ut av embetet, men har ikke lykkes – så langt», skriver Juristforbundet.

Denne uken avgjorde EU-domstolen at Polen handlet i strid med EU-retten da landet senket pensjonsalderen for høyesterettsdommere. 

EU-domstolen fastslår at senkningen ikke kan begrunnes i et legitimt formål og derfor strider mot prinsippet om at dommerne er uavsettelige, noe som er en sentral del av prinsippet om dommeres uavhengighet. 

Presidenten som godkjenner

Den polske loven senker pensjonsalderen fra 70 til 65 år. Det gjelder også for dommere som var fylt 65 år da loven trådte i kraft i fjor. 

Dommerne det gjelder, som for eksempel justitiarius Malgorzata Gersdorf, kan søke om en forlengelse av embetene, men det er landets president som eventuelt skal godkjenne det. 

Også dette strider ifølge EU-domstolen mot sentrale prinsipper om maktens tredeling og dermed også EU-retten. Det var ikke snakk om en vurdering av objektive kriterier, men kun presidentens skjønn. 

Polens motargument har vært at man ville harmonisere høyesterettsdommeres pensjonsalder med landets øvrige pensjonsalder. Men motstandere av Polens regjeringsparti, Lov og rettferdighetspartiet, mener det er et forsøk på å fjerne kritiske røster fra høyesterett. 

Dersom Polen ikke etterkommer dommen og krav om å endre loven, kan EU-kommisjonen anlegge sak om traktatbrudd og eventuelt true med økonomiske sanksjoner.

Rettssikkerhetskonferansen arrangeres av Juristforbundet i Gamle Logen i Oslo onsdag 16. oktober. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021