Juryen: Susann Funderud Skogvang, Jon Wessel-Aas, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Anine Kierulf.

Juryen har fått inn rekord­mange nominasjoner til Rettssikkerhets­prisen

Snart skal juryen for Rettssikkerhetsprisen plukke ut årets vinner blant 20 nominerte kandidater.

Fredag, 24. mai 2019 - 11:53

Det kommet inn hele 20 nominasjoner av kandidater til Rettssikkerhetsprisen. Tidligere har prisen gjerne hatt kun en håndfull nominasjoner, opplyser prisens jurysekretær Jan Lindgren.

Nominasjonslisten er hemmelig, men Lindgren forteller at både enkeltpersoner og organisasjoner er nominert, også utenlandske.

Juryen for prisen skal om kort tid plukke ut årets vinner.

Prisvinneren vil bli offentliggjort 4. september, og prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober.

Juryen består av Susann Funderud Skogvang, Jon Wessel-Aas, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Anine Kierulf.

– Det er svært gledelig med den kraftige økningen i interessen for Rettssikkerhetsprisen og det den står for. Jeg tror dette er et uttrykk for at mange ser hvordan rettssikkerhet og rettsstatlige prinsipper forvitrer og svekkes i flere land nær oss og til dels også i vårt eget land, sier Jan Lindgren fra Juristforbundet.

– Da er det særlig viktig å rette oppmerksomheten mot alle dem som kjemper for rettssikkerhet og likhet for loven.

Styrke rettssikkerhet

Rettssikkerhetsprisen deles ut årlig av Juristforbundet til én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

·         Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.

·         Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.

·         Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.

·         Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Tidligere vinnere av Rettssikkerhetsprisen:

2018 Nils Asbjørn Engstad

2017 Jan Erik Helgesen

2016 Stiftelsen Lovdata

2015 Fakhra Salimi og MiRA-senteret

2014 Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett

2013 Asbjørn Kjønstad 

2012 Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge

2011 Tore Sandberg

2010 Carsten Smith

2009 Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse

2008 Gatejuristen (Cathrine Moksnes)

2007 Trygve Lange-Nielsen

2006 Anders Bratholm

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020