Beate Gangås er blant søkerne (Foto: PST)
Beate Gangås er blant søkerne (Foto: PST)

Jurist­tung søker­liste til jobben som politi­mester i Oslo

Det er syv søkere på stillingen som politimester i hovedstaden.

Tirsdag, 4. juni 2019 - 20:50

Oslos tidligere politimester Hans Sverre Sjøvold er ny PST-sjef og stillingen som politimester i hovedstaden ble lyst ut i begynnelsen av mai. Søknadsfristen var 2. juni til embetet som er et åremål for en periode på seks år. 

Listen over søkere til stillingen er nå klar. 

Blant søkerne er Terje Nybøe. Han er i dag førstestatsadvokat hos Riksadvokaten og har også vært vikarierende politimester i Asker og Bærum politidistrikt. I tillegg har han operativ erfaring fra tjeneste i Beredskapstroppen. 

Beate Gangås er avdelingsdirektør i PST. Hun er tidligere politimester i seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet, har hatt flere lederstillinger i Oslo-politiet og vært konstituert politimester i Østfold. 

Bjørn Vandvik er i dag konstituert som politimester i Oslo. Han har vært visepolitimester i Oslo siden 2016 og har tidligere vært politimester på Romerike. 

Johan Martin Welhaven er politiinspektør og leder for felles enhet for påtale ved politiet i Innlandet. Han har tidligere vært politimester i Vestoppland og assisterende sjef for Spesialenheten.

Bjørn Vandvik (Foto: Politiet)
Bjørn Vandvik er i dag konstituert politimester i Oslo (Foto: Politiet)

Jurister

Det er med andre ord en juristtung søkerliste til jobben - alle de som er mest aktuelle for stillingen er jurister. Det er Politijuristene glade for. De reagerte kraftig på kravet til utdanning i utlysningsteksten. Det var ikke et krav til master i rettsvitenskap i stillingsannonsen. 

– Uten juridisk utdanning vil ikke politimesteren ha den nødvendige kunnskap og kompetanse til å utøve denne myndighetsutøvelsen over sitt eget politikorps, uttalte Politijuristene den gang - og mente det ville sette ytterligere fart i debatten om å skille politi og påtalemyndighet. 

Dette er søkerne

Terje Nybøe (55) - Førstestatsadvokat 

Beate Gangås (56) - Avdelingsdirektør 

Bjørn Eirik Vandvik (52) - Visepolitimester 

Johan Martin Welhaven (56) - Leder for Felles enhet for påtale / politiinspektør 

Musa Matoshi (44) - Politiinstruktør 

Thorbjørn Gaarder (63) - Chief credit officer 

Tor Gulbrand Heni (18) - Redigering 

Ledige stillinger:

LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
20.07.2020
LOGO Jurist
Juristforbundet - Samfunnsviterne - Samfunnsøkonomene
Søknadsfrist: 
25.07.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.08.2020
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020