Jon Christian Fløysvik Nordrum (Foto: UiO)
– Lover skal ikke bare formuleres og vedtas, de skal og kunne leses og forstås av de lovene gjelder, sier Jon Christian Fløysvik Nordrum (Foto: UiO)

Klart for Lov­konferansen

Denne uken møtes 450 påmeldte for å drøfte lovgivningsspørsmål.

Mandag, 3. juni 2019 - 10:19

Temaet for konferansen er utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som tas opp, er hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen. 

Hvordan målsettingen om et bedre lovspråk kan nås, og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning står også sentralt.

Se programmet for konferansen her

– Det har vært stor interesse for lovkonferansen, og vi har nå rundt 450 påmeldte som representerer 14 av 15 departementer, ca. 20 direktorater og tilsynsorganer, fem universiteter, i tillegg til kommuner, politi, advokatfirmaer, forlag og ulike interesseorganisasjoner, sier fagansvarlig for konferansen, førsteamanuenis Jon Christian Fløysvik Nordrum i en pressemelding.

Lovlab

Konferansen skal være startskuddet for fakultetets satsing på klarspråk og lovgivningslære, en satsing som er mulig takket være en intensjonsavtale mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Universitetet i Oslo om klarspråk i juridisk utdanning og forskning. 

Avtalen gjelder for 10 år, og finansieres med 3 millioner i året.

Emnet lovgivningslære startet opp i 2016, og vil fra høsten 2019 gi undervisning i form av “Lovlab” hvor studentene blant annet skal produsere lovutredninger - “Jusstudentenes offentlige utredninger” på oppdrag av eksterne oppdragsgivere - blant annet NAV og Oslo kommune.

– Med satsingen på klarspråk og lovgivningslære er vi i gang med å forme en ny generasjon jurister som kan bidra til at norske lover ikke bare er korte, men også språklig sett gode. Lover skal ikke bare formuleres og vedtas, de skal og kunne leses og forstås av de lovene gjelder, sier Nordrum.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
Søknadsfrist: 
19.06.2019
LOGO Politiet
Øst politidistrikt, Ski
Søknadsfrist: 
24.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Søknadsfrist: 
26.06.2019
LOG IKA Kgb
IKA Kongsberg
Søknadsfrist: 
01.07.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019