I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge, Juridisk rådgivning for kvinner, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikler førstnevnte driften.
I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge, Juridisk rådgivning for kvinner, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikler førstnevnte driften.

Vinner av Retts­sikkerhets­prisen legger ned

I 2012 vant Jushjelpa i Midt-Norge Rettssikkerhetsprisen. Nå avvikles driften.

Torsdag, 2. mai 2019 - 11:00

Jushjelpa i Midt-Norge ble, sammen med de andre studentdrevne rettshjelptiltakene, tildelt Rettssikkerhetsprisen i 2012.

Nå melder daglig leder Hanne Ree Ugland at driften avvikles - etter 28 år med rettshjelp.

«Rekrutteringsgrunnlaget til Jushjelpa har i alle år vært studenter fra Folkeuniversitetet i Midt-Norge. For to år siden mistet Folkeuniversitetet tillatelsen til å tilby jussutdannelse på bachelornivå. Siden den gang har det blitt vanskeligere å rekruttere studenter til Jushjelpa», skriver hun på Facebook.

Hanne Ree Ugland
Hanne Ree Ugland

Det er jobbet for en omorganisering, hvor ønsket var å rekruttere studenter fra universitetene og høgskolene i andre deler av landet. 

«Håpet var at disse kunne ta et pauseår fra studiet for å få relevant arbeidserfaring i en heltidsstilling hos Jushjelpa. Tross at det ble mottatt flere søknader er det de siste ukene blitt klart at Jushjelpa i Midt-Norge ikke vil få tilstrekkelig med saksbehandlere til høsten», skriver hun om bakgrunnen for at årsmøtet har fattet vedtak om avvikling. 

– Med tungt hjerte

Jushjelpa i Midt-Norge behandlet i fjor 2483 saker.

«Det er helt klart at det er et behov for et rettshjelptiltak i Trøndelag, men et manglende jusstudium i Trondheim gjør det dessverre vanskelig å fortsette å drifte. Det har ikke vært en enkel avgjørelse og det er med tungt hjerte at Jushjelpa legges ned», skriver Hanne Ree Ugland 

– Vi er likevel glade for at nedleggelsen ikke skyldes svak drift eller dårlig økonomi. I år fikk vi økt økonomisk støtte fra Justisdepartementet for første gang på mange år, noe som klart viser at det er et behov for oss i samfunnet, sier hun til Adresseavisen.

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019