Her kan det bli jurist­streik i Oslo

41 jurister på rådhuset med i første eventuelle uttak. – Streiken vil ramme politiske prosesser, sier Akademikerne.

Onsdag, 15. mai 2019 - 16:17

Det er brudd i Akademikernes lønnsforhandlinger både i staten, KS og Oslo kommune.

Oppgjørene har gått til mekling og frist er satt til 23. mai klokken 24.00.

Første mulige streikedag er dermed fredag 24. mai.

I dag ble Akademikernes eventuelle første streikeuttak i Oslo kommune kjent.

140 personer vil tas ut fra rådhuset i Oslo. 

119 er fra byrådsavdelingene og 18 personer er fra bystyrets sekretariat. I tillegg inkluderer det tre hovedtillitsvalgte i kommunen.

Foreningene som omfattes av uttaket er Juristforbundet, Samfunnsviterne, Econa, Samfunnsøkonomene, Naturviterne, Afag, Tekna og Nito.

Av Juristforbundets medlemmer er streikeuttaket på 41 personer; 36 i byrådsavdelingene og 5 i bystyrets sekretariat, opplyser Akademikerne.

– Streiken vil ramme politiske prosesser som blant annet budsjettarbeidet, et stort og viktig digitaliseringsprosjekt i kommunen og forberedelser til høstens valg. Vi ønsker ikke å ramme innbyggerne i byen med uttaket, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Krever lokale forhandlinger

Akademikerne krevde i forhandlingene at disponible midler skulle fordeles gjennom lokale forhandlinger. Oslo kommune avviste dette, og fordelte all lønn sentralt.

– I dag er det noen få personer i rådhuset som bestemmer lønnen til mange tusen ansatte. Dagens utdaterte lønnssystem innebærer at forhandlingene skjer uavhengig av de ansattes kompetanse og innsats – og gjør det vanskelig for virksomhetene å løse deres ulike behov og utfordringer, sier Graff i en pressemelding fra Akademikerne.

Kritiserer konsulentbruk

Akademikerne har tidligere også kritisert konsulentbruken i Oslo kommune og skriver:

«Byrådet og leder Raymond Johansen har gått høyt på banen og lovet å få ned konsulentbruken i Oslo kommune. Ferske tall Akademikerne har hentet ut fra Oslo kommune viser at utviklingen går motsatt vei: I 2018 brukte Oslo over 1,8 milliarder på konsulenter.

– Det er en økning på 24 prosent siden 2015. Istedenfor å bruke så store summer på konsulenter bør kommunen sørge for et lønnssystem som sikrer at erfarne ansatte blir i kommunen over tid, sier Graff.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021