Tor-Aksel Busch (Foto: Riksadvokaten)

Slutter i november

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har søkt avskjed 1. november

Torsdag, 2. mai 2019 - 13:50

Tor-Aksel Busch begynte som riksadvokat 1. september 1997. Etter 22 år gir han seg i november.

Busch fyller 70 år i mars 2020.

– Jeg måtte uansett gå av i mars, men jeg har ikke så lyst å sitte de siste månedene når alle venter på at jeg skal gå av, sa han i dag da han deltok i et debattmøte om ungdomskriminalitet på Litteraturhuset i Oslo.

I Riksadvokatens siste årsrapport skrev Tor-Aksel Busch at rapporten sannsynligvis ble den siste han var ansvarlig for som riksadvokat. 

– Det påkaller atskillig vemod, men også stolthet over statsadvokatene og Riksadvokatembetets totale oppgaveløsning slik den her beskrives, skrev Busch.

Han har vært riksadvokat siden 1. september 1997. Før han ble riksadvokat var han assisterende riksadvokat fra 1987. Fra 1981 til august 1987 var han statsadvokat ved Eidsivating (nå Oslo) statsadvokatembeter, hvor han blant annet var aktor i Treholt-saken. 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019