Tor-Aksel Busch (Foto: Riksadvokaten)

Slutter i november

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har søkt avskjed 1. november

Torsdag, 2. mai 2019 - 13:50

Tor-Aksel Busch begynte som riksadvokat 1. september 1997. Etter 22 år gir han seg i november.

Busch fyller 70 år i mars 2020.

– Jeg måtte uansett gå av i mars, men jeg har ikke så lyst å sitte de siste månedene når alle venter på at jeg skal gå av, sa han i dag da han deltok i et debattmøte om ungdomskriminalitet på Litteraturhuset i Oslo.

I Riksadvokatens siste årsrapport skrev Tor-Aksel Busch at rapporten sannsynligvis ble den siste han var ansvarlig for som riksadvokat. 

– Det påkaller atskillig vemod, men også stolthet over statsadvokatene og Riksadvokatembetets totale oppgaveløsning slik den her beskrives, skrev Busch.

Han har vært riksadvokat siden 1. september 1997. Før han ble riksadvokat var han assisterende riksadvokat fra 1987. Fra 1981 til august 1987 var han statsadvokat ved Eidsivating (nå Oslo) statsadvokatembeter, hvor han blant annet var aktor i Treholt-saken. 

Ledige stillinger:

LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020