Foran lønns­oppgjøret: Ber medlemmene om å oppdatere medlems­registeret

– Det er store summer vi går glipp av til våre medlemmer fordi vi ikke har godt nok oppdaterte medlemsregistre, sier leder av Juristforbundet - Stat foran lønnsoppgjøret.

Onsdag, 10. april 2019 - 8:39

Lønnsoppgjøret i staten står snart for døren, med forhandlingsstart rett over påske. Juristforbundet – Stat har levert inn sitt innspill til Akademikerne, som er Juristforbundets hovedorganisasjon. 

Akademikerne utformer nå sine endelige krav til forhandlingsstart, som er 23 april.

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat sier til Juristen at de har klar forventning om en betydelig reallønnsøkning – med krav om et oppgjør «godt i overkant av frontfagets ramme i år». 

– Vi har foreløpig ikke konkretisert dette, da alle faktorer ikke er på plass enda, og vi har fortsatt ikke alt nødvendig tallmateriale, sier han. 

Juristforbundet gjentar også sitt krav fra de seneste årene om at det må opprettes egne gjennomgående stillingskoder for jurister og advokater. 

– Dette er egentlig ikke et oppgjør hvor dette kravet hører hjemme, men vi mener det er så viktig for å forbedre og utvikle den offentlige forvaltning at vi har dette kravet med inn i alle oppgjør, sier Bromander. 

Må oppdatere medlemsregisteret

Foran lønnsoppgjøret går han nå ut med en oppfordring til medlemmene av Juristforbundet om å gjøre en innsats slik at forbundets medlemsregister blir skikkelig oppdatert:

– Det er store summer vi går glipp av til våre medlemmer fordi vi ikke har godt nok oppdaterte medlemsregistre. Så store summer at det kan ha en del å si for lønnsoppgjøret. Og det er bare medlemmene selv som kan gi Juristforbundet de nødvendige opplysninger for å sikre dette, sier han. 

Juristforbundet, via Akademikerne, sender en oversikt over de medlemmene de har registrert på de ulike statlige arbeidsplassene. Lønnsmassen til disse medlemmene danner grunnlaget for lønnsoppgjøret. 

– Dersom noen ikke har meldt ifra om jobb-bytte, vil deres lønnsmasse ikke tilfalle våre medlemmer. Dette veies ikke opp med at de som har sluttet ikke har meldt ifra, for disse kan arbeidsgiver luke ut når listene vaskes mot hverandre. Så at alle bidrar med å oppdatere sine opplysninger i våre medlemslister har stor betydning for hvor mye midler som avsettes til lønnsoppgjøret for Akademikerne og da Juristforbundet. Det burde i seg selv være grunn god nok til at alle satte av noen minutter og gjorde det.

– Det kan bli en god timebetaling for den jobben, sier Bromander.

Her kan du logge deg inn for å sjekke hvilke opplysninger Juristforbundet har om deg og eventuelt melde inn skifte av jobb  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020