Juryen: Susann Funderud Skogvang, Jon Wessel-Aas, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Anine Kierulf.

Vil ha forslag til kandidater til Retts­sikkerhets­prisen

Rettssikkerhetsprisen har vært delt ut siden 2006. 

Fredag, 26. april 2019 - 6:59

Hvert år deler Juristforbundet ut Rettssikkerhetsprisen til én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Nå ønsker Juristforbundet forslag til kandidater til årets pris. Prisen er et stipend på 75 000 kroner som deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober 2019. 

Rettssikkerhetsprisen har vært delt ut siden 2006. 

Statuttene for rettssikkerhetsprisen

Les mer på juristforbundet sine sider og send inn ditt forslag

Fjorårets vinner

Årets jury

  • Anders Anundsen, advokatfullmektig i advokatfirmaet Lønnum DA, tidl. justisminister.
  • Eirin Eikefjord, journalist og kommentator i Bergens Tidende.
  • Anine Kierulf, ph.d., fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Lund & Co DA, medlem av Advokatforeningens hovedstyre.

Rettssikkerhetsprisen for 2018 ble tildelt Nils Asbjørn Engstad for hans ”langvarige, frivillige arbeid for domstolenes uavhengighet, både nasjonalt og internasjonalt.” 

Les hele intervjuet med Engstad i Juristen etter at han mottok prisen

Engstad er til daglig dommer i Hålogaland lagmannsrett, og leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har tidligere blant annet arbeidet som advokat og vært statssekretær i Justisdepartementet. Siden 2004 har han vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), og var rådets president i 2016-2017. CCJE har en sentral rolle i vurdering og utforming av anbefalinger og retningslinjer for rettssystemene i Europa. Han sitter også i Domstolkommisjonen, som utreder domstolenes organisering her i landet. 

– Jeg er en ydmyk og stolt mottaker av prisen. Det er en anerkjennelse av et arbeid som ikke bare er mitt, men også domstolenes, Dommerforeningens og Europarådets. Prisen er en stor inspirasjon til å holde fram med arbeidet. Det er en pris som betyr mye for å rette oppmerksomhet mot viktige rettssikkerhetsspørsmål, sier han. 

I juryens begrunnelse heter det blant annet: 

”I en tid rettsstaten er under press også i våre nære omgivelser, synes juryen det er prisverdig at representanter for dommerstanden bruker egen tid og ressurser på å arbeide aktivt for å forebygge denne utviklingen og for å bidra til å skape oppmerksomhet hos politikere og blant allmenheten om betydningen av uavhengige domstoler, som rettsstatens fundament. Nils Asbjørn Engstads særlige innsats over mange år gjør ham, etter juryens syn, til et lysende eksempel til inspirasjon og etterfølgelse”, skriver juryen for prisen. 

Nils Asbjørn Engstad
– Utnevnelser av dommere, også av Høyesterettsjustitiarius, må gjøres mer uavhengig. Vi bør vurdere en form for domstolsråd. Detaljene er jeg åpen på, men uavhengigheten må styrkes. Regjeringen har for sterk innflytelse i dag, sier Nils Asbjørn Engstad (Foto: Tore Letvik)

 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021