Minste antall straffedommer på 30 år

Man må helt tilbake til 1960-tallet for å finne et år med færre straffedommer i forhold til innbyggertallet.

Tirsdag, 9. april 2019 - 13:20

I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987, melder SSB.

Det ble registrert 277 000 rettskraftige straffereaksjoner i 2017, som er en nedgang på 4,7 prosent fra 2016. 

Størst var den relative nedgangen, på 11 prosent, for reaksjoner ilagt av domstolene. 

De 17 700 straffedommene i 2017 er det minste antallet i statistikken siden 1980-tallet, og man må helt tilbake til 1960-tallet for å finne et år med færre straffedommer i forhold til innbyggertallet, viser tallene SSB presenterer.

Det fallende antallet dommer det siste tiåret er særlig preget av færre dommer på betinget fengsel, som har blitt nær halvert siden toppåret 2005. 

Mens antallet dommer på ubetinget fengsel har holdt seg nokså stabilt i overkant av 10 000 dommer i året fra 2005 til 2016, er det en nedgang på 13 prosent fra 2016, til 9 200 i 2017. 

Særreaksjoner

To unntak fra den generelle nedgangen i straffereaksjoner i 2017 er betingede påtaleunnlatelser og særreaksjoner. De nesten 3 700 betingede påtaleunnlatelsene registrert dette året er 13 prosent flere enn året før, og mer enn en dobling siden 2007. 

I 2017 ble det også registrert til sammen 55 strafferettslige særreaksjoner, et større antall enn noe år siden disse reaksjonsformene ble innført i 2002.

Selv om det har vært en økning i antall dommer for noen av de mest alvorlige voldslovbruddene, er nedgangen for andre typer større, også målt i samlet idømt fengselsstraff, skriver SSB i sin analyse.

Ledige stillinger:

LOGO Helfo
HELFO Tønsberg
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Fagernes
Søknadsfrist: 
25.04.2019
LOGO Finansforbundet
Finansforbundet
Søknadsfrist: 
26.04.2019
LOGO Bergen Kommune
Bergen kommune, etat for landbruk
Søknadsfrist: 
28.04.2019
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
29.04.2019
LOGO Akademikerne
Akademikerne, Oslo
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO Campbell og Co
Campbell & Co Advokatfirma, Trondheim
Søknadsfrist: 
01.05.2019
LOGO UDI
Utlendingsdirektoratet, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
02.05.2019
LOG Skatteetaten
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
04.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sarpsborg tingrett
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Spesialenheten Politi
Spesialenheten for politisaker, Oslo
Søknadsfrist: 
15.05.2019
LOGO Riksvåpen
Drammen tingrett
Søknadsfrist: 
16.05.2019