Anders Kvam (Foto: Akademikerne)

Lønns­forhandlingene i staten i gang

Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst

Tirsdag, 23. april 2019 - 12:16

I dag åpnet lønnsforhandlingene i staten.

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne (som Juristforbundet er en del av) skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. 

Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

– Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam i en pressemelding.

F.v. Guro Elisabeth Lind, Unio, Egil André Aas, LO Stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør, Anders Kvam, Akademikerne, og Pål Arnesen, YS Stat (Foto:KMD)
F.v. Guro Elisabeth Lind, Unio, Egil André Aas, LO Stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør, Anders Kvam, Akademikerne, og Pål Arnesen, YS Stat (Foto:KMD)

– Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning. Vi forventer at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen, sier Kvam.

Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.

– Fleksibilitet lokalt i virksomhetene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland uttaler at hun håper partene «kan finne gode løsninger som bidrar til at staten også i fremtiden er en attraktiv og moderne arbeidsgiver som lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.» 

«Staten vil respektere frontfaget og bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Det er også viktig å legge til rette for handlingsrom og fleksibilitet lokalt i virksomhetene», skriver departementet i en pressemelding.

Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandler på vegne av staten. 

– Jeg ser fram til konstruktive forhandlinger med partene, sier Norheim.

Ledige stillinger:

LOGO VIRKE
VIRKE, Oslo
Søknadsfrist: 
21.05.2019
LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019