Anders Kvam (Foto: Akademikerne)

Lønns­forhandlingene i staten i gang

Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst

Tirsdag, 23. april 2019 - 12:16

I dag åpnet lønnsforhandlingene i staten.

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne (som Juristforbundet er en del av) skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. 

Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

– Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam i en pressemelding.

F.v. Guro Elisabeth Lind, Unio, Egil André Aas, LO Stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør, Anders Kvam, Akademikerne, og Pål Arnesen, YS Stat (Foto:KMD)
F.v. Guro Elisabeth Lind, Unio, Egil André Aas, LO Stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør, Anders Kvam, Akademikerne, og Pål Arnesen, YS Stat (Foto:KMD)

– Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning. Vi forventer at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen, sier Kvam.

Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.

– Fleksibilitet lokalt i virksomhetene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland uttaler at hun håper partene «kan finne gode løsninger som bidrar til at staten også i fremtiden er en attraktiv og moderne arbeidsgiver som lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.» 

«Staten vil respektere frontfaget og bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Det er også viktig å legge til rette for handlingsrom og fleksibilitet lokalt i virksomhetene», skriver departementet i en pressemelding.

Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandler på vegne av staten. 

– Jeg ser fram til konstruktive forhandlinger med partene, sier Norheim.

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019