Anders Kvam (Foto: Akademikerne)

Lønns­forhandlingene i staten i gang

Akademikerne går til forhandlingsbordet med krav om solid lønnsvekst

Tirsdag, 23. april 2019 - 12:16

I dag åpnet lønnsforhandlingene i staten.

Lønnsforhandlingene for medlemmer i Akademikerne (som Juristforbundet er en del av) skjer i år som i fjor, lokalt på den enkelte arbeidsplass, mens rammen for oppgjøret fastsettes sentralt etter forhandlinger med staten. 

Fristen for å komme til enighet om rammen er midnatt 30. april.

– Staten skal utvikle stadig mer avanserte og brukervennlige tjenester til innbyggerne og er avhengig av høy kompetanse for å lykkes. Da må virksomhetene kunne gi god lønn for å gjøre seg attraktive, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam i en pressemelding.

F.v. Guro Elisabeth Lind, Unio, Egil André Aas, LO Stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør, Anders Kvam, Akademikerne, og Pål Arnesen, YS Stat (Foto:KMD)
F.v. Guro Elisabeth Lind, Unio, Egil André Aas, LO Stat, Gisle Norheim, statens personaldirektør, Anders Kvam, Akademikerne, og Pål Arnesen, YS Stat (Foto:KMD)

– Flere statlige virksomheter opplever at det er krevende å rekruttere og beholde ansatte med lang utdanning. Vi forventer at oppgjøret bidrar til at staten i større grad kan vinne konkurransen om kompetansen, sier Kvam.

Akademikerne krever også at avtalen om ny offentlig tjenestepensjon følges opp i hovedtariffavtalen, blant annet at all lønn skal være pensjonsgivende og at ny AFP håndteres.

– Fleksibilitet lokalt i virksomhetene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland uttaler at hun håper partene «kan finne gode løsninger som bidrar til at staten også i fremtiden er en attraktiv og moderne arbeidsgiver som lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.» 

«Staten vil respektere frontfaget og bidra til å trygge arbeidsplasser både i offentlig og privat sektor. Det er også viktig å legge til rette for handlingsrom og fleksibilitet lokalt i virksomhetene», skriver departementet i en pressemelding.

Statens personaldirektør, Gisle Norheim, forhandler på vegne av staten. 

– Jeg ser fram til konstruktive forhandlinger med partene, sier Norheim.

Ledige stillinger:

Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Anskaffelser
Søknadsfrist: 
09.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOGO Mattilsynet
Mattilsynet, Avdeling Planter og Dyr
Søknadsfrist: 
16.02.2020
LOG Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlag
Søknadsfrist: 
19.02.2020