Ellen Katrine Hætta (Foto: Politiet)
Ellen Katrine Hætta (Foto: Politiet)

Fortalte om Spesial­enhetens etter­forskning på Facebook

Politimester Ellen Katrine Hætta avviser anklager sendt til Spesialenheten og valgte Facebook for å nå ut med budskapet. – Jeg er kritisk til at varslet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forholdene, skriver hun.

Torsdag, 11. april 2019 - 16:36

Spesialenheten for politisaker etterforsker politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark for blant annet korrupsjon. Hun avviser anklagene og skriver på Facebook:

“Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning.

Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann.

Påstandene stemmer ikke, og det er lett å sjekke med enkle søk i åpne register på nettet (hos Statens vegvesen og virksomhetsregister).”

Spesialenheten for politisaker sier:

– Det jeg kan bekrefte, er at vi har fått et saksforhold inn hos oss som vi har registrert som en anmeldelse, og at dette gjelder Finnmark politidistrikt og innkjøp av kjøretøy, sier Halvor Hjelm-Hansen, leder av etterforskningsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge i Spesialenheten for politisaker til NTB

Han vil ikke svare på om politimester Hætta har fått status som mistenkt eller siktet i saken, ifølge nyhetsbyrået.

VG skriver at Politidirektoratet i forbindelse med vurderingen av varselet som kom inn, har besluttet at Hætta ikke skal suspenderes eller på annen måte avskjæres fra å fungere som politimester mens etterforskningen pågår.

– Ønske om å ramme politidistriktet

På Facebook skriver Hætta at hun «opplever beskyldningene og prosessen som veldig belastende og ubehagelig.» 

«Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig. Ledere i politidistriktet ble orientert om saken på forrige ledermøte i mars og alle ansatte i Finnmark er orientert i form av blogginnlegg fra meg i dag.

Jeg er kritisk til at varslet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forholdene. Et par minutters søk i åpne kilder på internett viser at det ikke er grunn til å anta at det er skjedd noe ulovlig. Sjefer skal tåle mye, men de har også krav på et arbeidsmiljø. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli startet full etterforskning på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger. Konsekvensen er at vi lar anonyme utnytte varslingsinstituttet til trakassering. 

Jeg ser ingen grunn til å spekulere i hvem som står bak dette. Det leder ikke til noe godt. Jeg prøver å akseptere at situasjonen er sånn, selv om det føles veldig urettferdig, og jeg fokuserer på å gjøre en best mulig jobb for samfunnet og befolkningen i Finnmark», skriver Hætta blant annet.

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
17.10.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.10.2019
LOGO Politiet
Politiets Fellestjenester (PFT)
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Gjenopptakelseskommisjonen
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO Landbruksdirektoratet
Landbruksdirektoratet, Alta
Søknadsfrist: 
21.10.2019
LOGO NVE
NVE Energimarkedsrett, Reguleringsmyndighet for energi
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO NVE
NVE Seksjon for juridisk rådgivning
Søknadsfrist: 
24.10.2019
LOGO Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
30.10.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet
Søknadsfrist: 
31.10.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
20.11.2019