Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning
Are Skjold-Frykholm. Foto: Tuva Bønke Grønning

– Jeg håper vår nye minister kommer til å stå i front for en sterk og uavhengig påtale­myndighet

Politijuristene ber justisminister Jøran Kallmyr følge opp påtaleanalysen og skilledebatten.

Torsdag, 4. april 2019 - 7:45

Politijuristene sier de har har store forventninger til den ferske justisministeren Jøran Kallmyr.  

– Særlig med tanke på den brytningstiden vi er inne i, der Politijuristene nå anbefaler å skille påtalemyndigheten i politiet. Politijuristene opplever at påtalemyndighetens arbeidsoppgaver og ansvar ikke får det fokus den fortjener, og ser at man som en felles påtalemyndighet i Norge lider under dette, sier Are Skjold-Frykholm, leder av Politijuristene og Politiakademikerne.

Jøran Kallmyr (Frp) ble utnevnt sist fredag og kommer fra en stilling som partner og leder for avdelingen eiendomsutvikling, forvaltningsrett og samfunnskontakt i advokatfirmaet Ræder. 

Kallmyr var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet under Anders Anundsen og Sylvi Listhaug. Han har også hatt en rekke verv i politikken i Oslo.

Styrke påtalemyndigheten

Politijuristenes Are Skjold-Frykholm sier han håper justisministeren vil stå for en sterk og uavhengig påtalemyndighet,

– Påtalemyndigheten i politiet og verdien av dets arbeid er selve grunnfjellet for all straffesaksbehandling. Når det forvitrer er det alvorlig. Vår rolle, funksjon og ressurstilgang i politiet undergraves og det er ikke befolkningen eller vi tjent med.

– Jeg håper vår nye minister kommer til å stå i front for en sterk og uavhengig påtalemyndighet og at han følger opp det regjeringen har forpliktet seg til gjennom Granavolden-plattformen, der det fremgår at de skal styrke påtalemyndigheten, følge opp påtaleanalysen og utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet, sier Skjold-Frykholm. 

Fra Fræna

Jøran Kallmyr, som kommer fra Fræna i Møre og Romsdal, er utdannet ved UiO og tok mastergraden i rettsvitenskap i 2012.

«Vi er stolte over at Jøran får denne tilliten. I løpet av de siste to og et halvt årene har han bidratt til å bygge opp et svært kompetent eiendomsteam hos oss», skriver de tidligere advokatkollegene i Ræder på sin nettside i forbindelse med utnevningen.  

Forgjenger Tor Mikkel Wara ble innvilget permisjon etter at samboeren hans ble siktet for å ha tent på ekteparets bil. Hun er etterhvert mistenkt for alle hendelsene knyttet til familiens bolig. Wara varslet i forbindelse med dette at han går av, og han ble gitt avskjed i nåde.

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019