Are Andersen Skjold-Frykholm. (Foto: Tore Letvik)
– Vi skal nå gjennomgå avgjørelsen i styret sammen med lokallaget i Vest politidistrikt, sier Are Skjold-Frykholm i Politijuristene (Foto: Tore Letvik)

Varsel fra Vest henlagt av Spesial­enheten

Spesialenheten for politisaker har henlagt varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt som hevdet at politidistriktet benytter ulovlige stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå.

Mandag, 25. mars 2019 - 9:24

«Saken henlegges med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. Straffeprosessloven § 224 første ledd», heter det i Spesialenhetens henleggelse.

 Det var i april måned i fjor at Akademikerne i Vest politidistrikt sendte et varsel til Justisdepartementets varslingskanal. I varselet ble det vist til at lederstillinger på nivå tre og fire i politidistriktet blir utlyst med krav til utdannelse fra Politihøgskolen, og med stillingskoder som berettiger til særskilt aldersgrense. 

Akademikerne anførte at dette innebærer brudd på kvalifikasjonsprinsippet og ulovlig bruk av stillingskoder med rett til særskilt aldersgrense, samt mulig bedrageri, økonomisk utroskap og tjenestefeil.

 I sitt vedtak skriver Spesialenheten at det etter enhetens vurdering ikke er sannsynlig at HR-direktøren i politidistriktet eller andre i ledelsen ved Vest politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i varselet.

Skal gjennomgå avgjørelsen

– Med forbehold om at vedtaket på nåværende tidspunkt ikke er grundig gjennomgått kan det synes som Spesialenheten i sin redegjørelse ikke har tilkjennegitt bakgrunnen for sin konklusjon. Vi skal nå gjennomgå avgjørelsen i styret sammen med lokallaget i Vest politidistrikt og vurdere hvordan vi skal forholde oss til vedtaket, sier leder for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm, i en kommentar til Juristen.

– Å be om en ytterligere begrunnelse fra Spesialenheten må være noe vi tar stilling til under gjennomgangen, da ikke bare begrunnelsen kan se ut til å være mangelfull, men også kvalitetssikringen av begrepsbruken. Hvorvidt det vil være aktuelt å påklage vedtaket til Riksadvokaten, er noe vi også må vurdere og komme tilbake til, sier Skjold-Frykholm. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Øystre Slidre kommune
Øystre Slidre kommune
Søknadsfrist: 
31.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
01.04.2020
LOGO Fylkesmannen i Agder
Fylkesmannen i Agder, Arendal
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Søknadsfrist: 
14.04.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo
Søknadsfrist: 
19.04.2020