Liv Synnøve Taraldsrud
Liv Synnøve Taraldsrud

Rikslønns­nemnda oppnevnt for ny periode

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud fortsetter som leder.

Fredag, 1. mars 2019 - 12:13

Det ble i dag utnevnt medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 – 28. februar 2022. 

I tillegg til Taraldsrud er seniorforsker Erling Barth gjenoppnevnt som nøytral medlem, og dr. juris. Gøril Bjerkan er oppnevnt som det tredje nøytrale medlemmet i nemnda.

Når Rikslønnsnemnda behandler en tvist etter arbeidstvistloven, møter partene i tvisten med to medlemmer hver. I tvister etter tjenestetvistlova møter partene med ett medlem hver. Et medlem fra hver av partene har sammen med de tre nøytrale medlemmene stemmerett i saker etter begge lover. 

I saker i Rikslønnsnemnda møter også to faste medlemmer uten stemmerett som representerer arbeidstaker- og arbeidsgiverinteresser generelt. 

Første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik er ny representant for arbeidstakerinteresser i tvister etter arbeidstvistloven og forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO fortsetter som representant for arbeidsgiverinteresser i tvister etter arbeidstvistloven. 

I tvister etter loven om offentlige tjenestetvister er leder i LO Stat Egil André Aas ny representant for tjenestemannsinteressene. Personaldirektøren i staten, Gisle Norheim, fortsetter som representant for statens interesser.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Sør-Trøndelag tingrett
Søknadsfrist: 
24.05.2019
LOGO Riksvåpen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Oppland og Hedmark
Søknadsfrist: 
25.05.2019
LOGO NTNU
NTNU, Trondheim
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO SJT
Statens jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
26.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Politiet
Øst Politidistrikt, Felles enhet for utlending og forvaltning
Søknadsfrist: 
27.05.2019
LOGO Skolelederforbundet
Skolelederforbundet
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Tr heim kommune
Kommuneadvokaten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
01.06.2019
LOGO Høyesterett
Høyesterett
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
02.06.2019
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Oslo Met
OsloMet
Søknadsfrist: 
03.06.2019
LOGO Stortinget
Stortinget
Søknadsfrist: 
04.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
09.06.2019
LOGO Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Søknadsfrist: 
10.06.2019
LOGO NAV
NAV, Oslo
Søknadsfrist: 
12.06.2019
LOGO Sykehusinnkjøp
Sykehusinnkjøp HF, Divisjon Sør-Øst
Søknadsfrist: 
13.06.2019
LOGO Høyesterett
Norges Høyesterett
Søknadsfrist: 
17.06.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019