Liv Synnøve Taraldsrud
Liv Synnøve Taraldsrud

Rikslønns­nemnda oppnevnt for ny periode

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud fortsetter som leder.

Fredag, 1. mars 2019 - 12:13

Det ble i dag utnevnt medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 – 28. februar 2022. 

I tillegg til Taraldsrud er seniorforsker Erling Barth gjenoppnevnt som nøytral medlem, og dr. juris. Gøril Bjerkan er oppnevnt som det tredje nøytrale medlemmet i nemnda.

Når Rikslønnsnemnda behandler en tvist etter arbeidstvistloven, møter partene i tvisten med to medlemmer hver. I tvister etter tjenestetvistlova møter partene med ett medlem hver. Et medlem fra hver av partene har sammen med de tre nøytrale medlemmene stemmerett i saker etter begge lover. 

I saker i Rikslønnsnemnda møter også to faste medlemmer uten stemmerett som representerer arbeidstaker- og arbeidsgiverinteresser generelt. 

Første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik er ny representant for arbeidstakerinteresser i tvister etter arbeidstvistloven og forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO fortsetter som representant for arbeidsgiverinteresser i tvister etter arbeidstvistloven. 

I tvister etter loven om offentlige tjenestetvister er leder i LO Stat Egil André Aas ny representant for tjenestemannsinteressene. Personaldirektøren i staten, Gisle Norheim, fortsetter som representant for statens interesser.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019