Liv Synnøve Taraldsrud
Liv Synnøve Taraldsrud

Rikslønns­nemnda oppnevnt for ny periode

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud fortsetter som leder.

Fredag, 1. mars 2019 - 12:13

Det ble i dag utnevnt medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 – 28. februar 2022. 

I tillegg til Taraldsrud er seniorforsker Erling Barth gjenoppnevnt som nøytral medlem, og dr. juris. Gøril Bjerkan er oppnevnt som det tredje nøytrale medlemmet i nemnda.

Når Rikslønnsnemnda behandler en tvist etter arbeidstvistloven, møter partene i tvisten med to medlemmer hver. I tvister etter tjenestetvistlova møter partene med ett medlem hver. Et medlem fra hver av partene har sammen med de tre nøytrale medlemmene stemmerett i saker etter begge lover. 

I saker i Rikslønnsnemnda møter også to faste medlemmer uten stemmerett som representerer arbeidstaker- og arbeidsgiverinteresser generelt. 

Første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik er ny representant for arbeidstakerinteresser i tvister etter arbeidstvistloven og forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO fortsetter som representant for arbeidsgiverinteresser i tvister etter arbeidstvistloven. 

I tvister etter loven om offentlige tjenestetvister er leder i LO Stat Egil André Aas ny representant for tjenestemannsinteressene. Personaldirektøren i staten, Gisle Norheim, fortsetter som representant for statens interesser.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Alta tingrett og Hammerfest tingrett
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
21.03.2019
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.03.2019
LOGO Eksport/Kreditt
Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO UNE
Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019
LOGO GIEK
Garantiinstituttet For Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
07.04.2019
LOGO Brønnøysund
Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning
Søknadsfrist: 
08.04.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmannsrett, Skien
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Sogn og Fjordane tingrett, Førde
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Nedre Romerike tingrett
Søknadsfrist: 
10.04.2019