Liv Synnøve Taraldsrud
Liv Synnøve Taraldsrud

Rikslønns­nemnda oppnevnt for ny periode

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud fortsetter som leder.

Fredag, 1. mars 2019 - 12:13

Det ble i dag utnevnt medlemmer og varamedlemmer i Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2019 – 28. februar 2022. 

I tillegg til Taraldsrud er seniorforsker Erling Barth gjenoppnevnt som nøytral medlem, og dr. juris. Gøril Bjerkan er oppnevnt som det tredje nøytrale medlemmet i nemnda.

Når Rikslønnsnemnda behandler en tvist etter arbeidstvistloven, møter partene i tvisten med to medlemmer hver. I tvister etter tjenestetvistlova møter partene med ett medlem hver. Et medlem fra hver av partene har sammen med de tre nøytrale medlemmene stemmerett i saker etter begge lover. 

I saker i Rikslønnsnemnda møter også to faste medlemmer uten stemmerett som representerer arbeidstaker- og arbeidsgiverinteresser generelt. 

Første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik er ny representant for arbeidstakerinteresser i tvister etter arbeidstvistloven og forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO fortsetter som representant for arbeidsgiverinteresser i tvister etter arbeidstvistloven. 

I tvister etter loven om offentlige tjenestetvister er leder i LO Stat Egil André Aas ny representant for tjenestemannsinteressene. Personaldirektøren i staten, Gisle Norheim, fortsetter som representant for statens interesser.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020