Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Færre arbeider overtid

13 prosent i juridiske yrker jobbet overtid i fjor.

Tirsdag, 26. mars 2019 - 12:12

Bruken av overtid har falt de siste ti årene. Færre jobber overtid, og blant dem som gjør det har timetallet gått ned. Det viser tall fra SSB.

De aller fleste heltidsansatte jobber ikke overtid. I 2008 var det 13,5 prosent av heltidsansatte som jobbet overtid, og i 2018 hadde andelen sunket til 10 prosent.

I tillegg til at det har blitt færre som jobber overtid, er det blitt færre overtidstimer for dem som gjør det. Et annet trekk er at menn jobber mer overtid enn kvinner, skriver SSB.

Det er elektrikere jobber mest overtid. I fjor jobbet nesten én av fire elektrikere overtid, mens det tilsvarende nivået blant pleie- og omsorgsarbeidere var om lag én av tjue.

Juridiske yrker

Yrkene med høyest overtidsbruk er elektrikere, maskinarbeidere, maskinoperatører og transportarbeidere. På midten av skalaen er det både byggearbeidere og hotelldirektører – og jurister.

SSBs oversikt over utbredelse av overtid i 2018 viser at 13 prosent i kategorien juridiske yrker jobbet overtid i fjor.

Minst bruk av overtid er det for renholdere, lærere og pleie- og omsorgsarbeidere.

Overtidsarbeid i 2018 tilsvarte 37 000 ukeverk, men fordelt på svært mange virksomheter. 

«I det store bildet er dette er så lave tall at det ikke ville hatt noe målbart utslag verken på samlet sysselsetting eller på arbeidsledighet dersom disse arbeidstimene hadde blitt utført som nye stillinger heller enn som overtid», skriver SSB.

 

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019