Spør om uønskede vergemål

Vergehavere og deres verger har svarfrist 1. mars

– Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sa justisminister Tor Mikkel Wara til VG ifjor (Foto: Justisdepartementet)
– Vi må avdekke om noen har fått et vergemål mot sin vilje, sa justisminister Tor Mikkel Wara til VG ifjor (Foto: Justisdepartementet)

Saker hvor vergemål kan være opprettet mot den enkeltes vilje skal gjennomgås og det sendes i disse dager ut brev til alle personer som er registrert som ikke samtykkekompetente og deres verger. 

I brevet gis det informasjon om hvordan vergemålet kan oppheves dersom det er ønskelig, opplyser Fylkesmannen i Innlandet.

Brevet som er sendt til 18.000 vergehavere og deres verger har svarfrist 1. mars. 

Fylkesmannen skal innrapportere kartleggingen til Statens sivilrettsforvaltning. 

Det gjelder omfanget av henvendelser som følge av kartleggingen, antall vergehavere som har meldt at de ønsker å avslutte vergemålet, andel av disse vergehaverne som embetene har snakket med i denne prosessen og resultater av behandling av disse sakene.

Bakteppet er den mye omtalte Tolga-saken VG avdekket og også Riksrevisjonens gjennomgang av vergemålsreformen. 

– Samlet sett er vergemålsreformen ikke fulgt opp slik at en har greid å bedre rettssikkerheten og forholdene for de som trenger verger, i en slik grad det var forventet, sa riksrevisor Per-Kristian Foss i fjor.