Torbjørn Røe Isaksen
Nærings- og fiskeridepartementet, her ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, skal oppnevne nye Kofa-medlemmer (Foto: Næringsdepartementet)

Søker jurister til Klage­nemnda for offentlige anskaffelser

– KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister

Mandag, 25. februar 2019 - 16:00

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). 

Departementet søker også etter en kandidat som er interessert i vervet som leder av klagenemnda, opplyses det i en pressemelding. 

De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023.

Høyt kvalifiserte jurister

«KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis dommere, advokater og personer fra akademia. Det vil bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet», skriver departementet.

Vervet godtgjøres per sak. Leder for nemnda mottar i tillegg en årlig godtgjørelse.

Frist for å melde eget kandidatur, eller forslag til kandidater, er 29. mars.

KOFA er et uavhengig statlig organ som behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Ledige stillinger:

LOGO Codex
Codex Advokat Oslo AS
Søknadsfrist: 
01.08.2019
LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre og Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Helsetilsynet
Statens helsetilsyn
Søknadsfrist: 
04.08.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
08.08.2019
LOGO Universitetet i Bergen
Universtietet i Bergen
Søknadsfrist: 
15.08.2019
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
16.08.2019
LOGO Stavanger kommune
Stavanger kommune, Strategi og styring: Innkjøp
Søknadsfrist: 
25.08.2019
LOGO Bufetat
Bufetat, Lillestrøm
Søknadsfrist: 
31.08.2019
LOGO Sivilombudsmannen
Stortinget
Søknadsfrist: 
01.10.2019