Torbjørn Røe Isaksen
Nærings- og fiskeridepartementet, her ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, skal oppnevne nye Kofa-medlemmer (Foto: Næringsdepartementet)

Søker jurister til Klage­nemnda for offentlige anskaffelser

– KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister

Mandag, 25. februar 2019 - 16:00

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). 

Departementet søker også etter en kandidat som er interessert i vervet som leder av klagenemnda, opplyses det i en pressemelding. 

De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023.

Høyt kvalifiserte jurister

«KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis dommere, advokater og personer fra akademia. Det vil bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet», skriver departementet.

Vervet godtgjøres per sak. Leder for nemnda mottar i tillegg en årlig godtgjørelse.

Frist for å melde eget kandidatur, eller forslag til kandidater, er 29. mars.

KOFA er et uavhengig statlig organ som behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Alta tingrett og Hammerfest tingrett
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO KMD
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
20.03.2019
LOGO Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Søknadsfrist: 
21.03.2019
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.03.2019
LOGO Eksport/Kreditt
Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
24.03.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO UNE
Utlendingsnemnda, Seksjon prosedyre
Søknadsfrist: 
01.04.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.04.2019
LOGO GIEK
Garantiinstituttet For Eksportkreditt
Søknadsfrist: 
07.04.2019
LOGO Brønnøysund
Brønnøysundregistrene, Registerforvaltning
Søknadsfrist: 
08.04.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmannsrett, Skien
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Sogn og Fjordane tingrett, Førde
Søknadsfrist: 
10.04.2019
LOGO Riksvåpen
Nedre Romerike tingrett
Søknadsfrist: 
10.04.2019