Torbjørn Røe Isaksen
Nærings- og fiskeridepartementet, her ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, skal oppnevne nye Kofa-medlemmer (Foto: Næringsdepartementet)

Søker jurister til Klage­nemnda for offentlige anskaffelser

– KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister

Mandag, 25. februar 2019 - 16:00

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). 

Departementet søker også etter en kandidat som er interessert i vervet som leder av klagenemnda, opplyses det i en pressemelding. 

De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2023.

Høyt kvalifiserte jurister

«KOFA skal bestå av høyt kvalifiserte jurister med god kompetanse innen praktisk tvisteløsning og regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis dommere, advokater og personer fra akademia. Det vil bli lagt vekt på søkernes faglige dyktighet», skriver departementet.

Vervet godtgjøres per sak. Leder for nemnda mottar i tillegg en årlig godtgjørelse.

Frist for å melde eget kandidatur, eller forslag til kandidater, er 29. mars.

KOFA er et uavhengig statlig organ som behandler klager fra leverandører eller andre med saklig klageinteresse som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

Ledige stillinger:

LOGO Oslo kommune
Oslo kommune, Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
01.03.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Lillehammer
Søknadsfrist: 
05.03.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Riksadvokatembetet
Søknadsfrist: 
06.03.2020
LOGO EOS Utvalget
Stortingets Kontrollutvalg
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO ESA
EFTA Surveillance Authority, Brussels
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Stjørdal kommune
Stjørdal kommune
Søknadsfrist: 
08.03.2020
LOGO Nes kommune
Nes kommune
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
09.03.2020
OLOGO SLO MET
OsloMet
Søknadsfrist: 
09.03.2020
LOGO Vinmonopolet
Vinmonopolet, Oslo
Søknadsfrist: 
10.03.2020
LOGO Statskog
Statskog, Namsos
Søknadsfrist: 
15.03.2020