Vil ha felles nordisk kamp mot a-krim

Hjemmelsgrunnlag og sanksjons-grunnlaget må utvikles hvis arbeidslivskriminalitet skal bekjempes bedre, mener NK ved a-krimsenter etter konferanse med nordiske bygningsarbeidere.

A-krim som begrep finnes ikke i øvrige land i Norden, konstaterer Dag Selsjord. Han jobber ved Akrimsenteret i Oslo og etterlyser flere hjemler og sanksjonsmuligheter.  (Foto: Bjørn Lønnum Andreassen/frilans-andreassen.no)
A-krim som begrep finnes ikke i øvrige land i Norden, konstaterer Dag Selsjord. Han jobber ved Akrimsenteret i Oslo og etterlyser flere hjemler og sanksjonsmuligheter. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen / frilans-andreassen.no

Dag Selsjord er seniorrådgiver hos Skatt øst og koordinerer kunnskaps-bygging på Akrimsenteret i Oslo.

– Politikerne har et ønske om at flere etater skal bidra til bekjempelsen av kriminalitet i arbeidslivet. Gjerne ved bruk av administrative sanksjoner. Dette kan være hensiktsmessig i enkelte tilfeller, men er ikke tilstrekkelig for å bekjempe de groveste tilfellene, sier Selsjord som altså mener bedre hjemler og sanksjonsgrunnlag trengs.

– Viktig er det at a-krimsenter og andre offentlige etater er åpen på hvordan vi ønsker samarbeid med byggebransjen. Åpenhet kan både dempe og men også skape frustrasjon. Vi hører mange i byggebransjen sier de er frustrerte over hvorfor ingenting skjer i enkelte saker, sier han.

– Samarbeid i Norden mellom fagforeninger er bra. Mellom myndighetene har vi operativt samarbeid. Eksempelvis Arbeidstilsynet har nært samarbeid med sine kolleger i de øvrige Nordiske landene. Vi har hatt danske og svenske arbeidstilsyn på besøk fordi de vil lære mer hvordan vi jobber i Norge. I konkrete saker er det god utveksling av erfaringer mellom politi og arbeidstilsyn med gode informasjonskanaler, sier han.

– Ikke-begrep

– Samarbeid har eksistert lenge i Norden, men a-krim har som begrep ikke eksistert ellers i Norden. Derfor er flere etater i Norden nysgjerrige på begrepet. Hvordan vi fungerer operativt. Særlig er etatene i Sverige og Danmark nysgjerrige på den norske modellen å jobbe på, forteller han og legger til at fagblad i byggebransjen i Sverige har hatt artikkel om hvordan etatene jobber med a-krim i Norge, forteller Selsjord.

– Det er få begrensinger i lovverket, unntatt taushetsplikten.

Samarbeid og utveksling av metoder de kriminelle bruker er nyttig mellom etatene i de nordiske landene. Verden ser forholdsvis lik ut i Norden. Men når nye kriminelle metoder kommer først i Sverige og Danmark, er det bra at vi kan plukke dette opp igjennom samarbeid før nye metoder sprer seg videre.

Betydningen av å møte flere nordiske organisasjoner og etater på konferansen som nylig var i regi av Oslo bygningsarbeiderforening er stor, mener Selsjord.

– Spesielt spennende er det å høre om "Fair play bygg" i Stockholm. Om hvor aktivt de henter inn informasjon. Det overrasket meg litt. Viktig er det også å høre hva fagforeningene som er tett på byggebransjen fanger opp. Hva de oplever i byggemarkedet av bekymringer er viktig å fange opp, sier han.

Fair play bygg har på kort tid rukket å tipse myndighetene i Stockholm om mange sannsynlige ulovligheter på arbeidsplasser. Aktørene i arbeidslivet står bak tiltaket med to personer som samler tips og som drar rundt på byggeplasser og gjør urformelle tilsyn. Dels etter mønster fra Byggebransjens uropatrulje i Trondheim som har eksistert i tre år.

– Fortsatt grenseløst

Petter Vellesen leder Oslo bygningsarbeiderforening og fremholder at de kriminelle ikke kjenner noen grenser enten de kommer via Sverige eller Danmark. Han mener mer effektiv innsats burde være mulig.

– Når taushetsplikt blir til hinder for å oppklare forbrytelser, da er det noe galt spør du meg. Noen ganger opplever vi også at hensynet til personvernet hindrer oppklaring. Da må vi lure om det er forbryterne eller samfunnet som skal ivaretas.

– En mulighet til å begrense spredningen kunne være egne grupper som utveksler flere opplysninger og handle mer på tvers av landegrensene enn i dag.