Giuditta Cordero-Moss
Giuditta Cordero-Moss (Foto: Morten Brakestad)

Ønsker forutsigbare lovvalg i formue­retten

Bør lovfestes, mener professor Giuditta Cordero-Moss.

Onsdag, 3. oktober 2018 - 14:22

Professor Giuditta Cordero-Moss leverte tidligere i år en utredning om formuerettslige lovvalgsregler til Justis- og beredskapsdepartementet. Denne er nå sendt ut på høring.

– Etter min mening bør lovvalgsregler på formuerettens område lovfestes i Norge, skriver Giuditta Cordero-Moss i utredningen.

Hun begrunner det med at lovvalgsregler blir viktigere og det bør skapes større forutsigbarhet rundt lovvalget. Stadig oftere har rettsforhold tilknytning til mer enn ett land, og det kan oppstå spørsmål om hvilket lands rett som skal legges til grunn om det oppstår en tvist.

– Den økende internasjonaliseringen fører til at stadig flere formuerettslige forhold har tilknytning til utlandet. I slike situasjoner er det nødvendig å fastslå hvilket lands rett forholdet er underlagt. Lovvalgsreglene er verktøyet for å foreta et slikt lovvalg, skriver hun. 

Ulovfestede regler

– I Norge er rettskildebildet på dette området uoversiktlig. Det er preget av ulovfestede regler og enkelte, spredte lovfestede regler som gjennomfører EU-bestemmelser eller folkerettslige forpliktelser. Et slikt fragmentert rettskildebilde er lite tilgjengelig for brukerne, mener Giuditta Cordero-Moss.

I utredningen skriver hun at tilnærmingen i rettspraksis på dette området de siste årene har gjennomgått en betydelig utvikling. 

– Den tradisjonelle skjønnsmessige tilnærmingen forlates til fordel for en metode basert på faste kriterier, som er mer i tråd med tilnærmingen i EU-retten.

Justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara sier i en pressemelding:

– Norsk rett inneholder i dag ingen helhetlig regulering av lovvalg på formuerettens område, og de lovvalgsreglene vi har er i hovedsak ikke lovfestede. Det er et klart behov for en mer oversiktlig og forutsigbar rettstilstand i Norge på dette området.

 

Ledige stillinger:

LOGO Riksvåpen
Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett
Søknadsfrist: 
13.12.2018
LOGO Riksvåpen
Vestfold tingrett, Tønsberg
Søknadsfrist: 
17.12.2018
LOGO Husleietvistutvalget
Husleietvistutvalget (HTU)
Søknadsfrist: 
03.01.2019
LOGO Riksvåpen
Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett
Søknadsfrist: 
07.01.2019
LOGO Riksvåpen
Agder lagmanssrett
Søknadsfrist: 
07.01.2019
LOGO Riksvåpen
Stavanger tingrett
Søknadsfrist: 
07.01.2019
LOGO Kvale
KVALE Advokatfirma DA
Søknadsfrist: 
15.01.2019
LOGO NIM
Norges nasjonale institutt for menneskerettigheter
Søknadsfrist: 
04.02.2019